Fra en BIM-klasse ved Fagskolen Oslo Akershus, men faglærer Ingolf Sundfør ståene i midten. Foto: VVSforum/Per H

BIM-miljøet vil ha flere rørleggere med på laget

-Det er altfor få rørlegger som søker BIM-utdanning, fastslår faglærer Ingolf Sundfør ved Fagskolen Oslo Akershus. Vi har over 100 søkere hvert år, og 40 plasser, og målet er en god tverrfaglighet. Derfor er VVS-bransjen viktig å få med i klassene, sier han.

0

-Det er altfor få rørlegger som søker BIM-utdanning, fastslår faglærer Ingolf Sundfør ved Fagskolen Oslo Akershus. Vi har over 100 søkere hvert år, og 40 plasser, og målet er en god tverrfaglighet. Derfor er VVS-bransjen viktig å få med i klassene, sier han.

Rørleggere som er digitalt oppegående og interessert i å utvikle seg mot å jobbe med BIM (Bygnings Informasjon Modellering) hos entreprenører, rådgivende ingeniører eller andre selskaper som har BIM-design er ettertraktet fagkunnskap.

Disse bransjene trenger ulik bakgrunn og erfaring fra forskjellig håndverksfag. De har praktisk erfaring, og er uvurderlig bakgrunn.

I fjor uteksaminerte skolen 53 BIM-studenter, hvorav 48 nå har fått relevante BIM-jobber. Dette mener Sundfør at mulighetene er enormt store for en utvidet karriere for den som har bakgrunn som rørlegger eller annen VVS-bakgrunn.

-I BIM-teknikerstudiet får du opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser. Studiet gir deg en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i bransjen, sier Sundfør.

Han forteller at en BIM-tekniker modellerer, koordinerer og kvalitetssikrer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram og leder byggeprosesser med digitale verktøy.

-Gjennom BIM-studiet kan du tilegne deg solid kompetanse i Bygnings-Informasjons-Modellering, sier han.

-Hva tror du om at så få ungdommer fra VVS-bransjen søker seg til BIM-utdanning?

-Kan hende at vi selv har gjort en for dårlig markedsføringsjobb mot disse fagene, og at få dermed har hørt om fagskolen sammenlignet med høgskolene som alle kjenner til, innrømmer Sundfør.

BIM som fag har heller ikke slått igjennom som fag i full bredde ennå, og at mange derfor har lite kunnskap om hva dette dreier seg om, undrer Ingolf Sundfør.

For mange rørleggere som nettopp er ferdig med fire års utdannelse kan det være tungt å gå løs på ett år til med BIM-utdanning, kan også være en årsak, tror han.

Derimot er det mange elektrikere som søker, så i det faget har BIM-utdanning godt gjennomslag, presiserer han.

Søknadsfristen for å være med i studieåret 2018/2019 er 15. april.