Baard Schumann går av som administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA. Foto: Selvaag Bolig.

Baard Schumann fratrer som leder i Selvaag Bolig ASA

Etter initiativ fra styret i selskapet, fratrer Baard Schumann stillingen som administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA med umiddelbar virkning.

0

Styreleder Olav H. Selvaag vil inntil videre fungere i stillingen som administrerende direktør. Selvaag går derfor ut av styret, og Gisele Marchand er konstituert som styreleder.

Partene er enige om å ikke kommentere fratredelsen ut over denne meldingen.