Illustrasjoner av Nordre gate 20-22. Alliance arkitekter.

Aspelin Ramm borer etter den nye oljen på Grünerløkka

– Å bygge energieffektive hus basert på ren, fornybar energi er definitivt fremtiden. Å fyre med olje hører for lengst til fortiden. Så når vi borer etter bergvarme, så kan vi jo faktisk si at vi borer etter den nye oljen, sier Kenneth Harstad, prosjektleder i Aspelin Ramm.

0

I noen uker fremover blir det nå hektisk boreaktivitet på Grünerløkka.

I det nye boligprosjektet i Nordre Gate 20-22 bores det nå 300 meter dype brønner. På dette dypet er temperaturen konstant gjennom året, og dette kan utnyttes til å levere både varmtvann og oppvarming på en svært energieffektiv måte.

Det er Aspelin Ramm-selskapet Infill som er utbygger i Nordre Gate, og prosjektet består av 38 leiligheter og to næringsseksjoner. Profilen er gjennomgående grønn. Blant annet blir det brukt massivtre som byggemateriale, og i fjor mottok prosjektet støtte fra Enova for å gjennomføre omfattende grønne energitiltak. Å bore etter bergvarme er ett av disse tiltakene.

Kenneth Harstad, Prosjektleder i Aspelin Ramm

– For å gjøre et bygg virkelig energieffektivt er det avgjørende å tenke helhetlig. Vi bygger vår egen energisentral som sørger for å levere både varme og kjøling etter behov til hele bygget. På den måten kan vi for eksempel utnytte overskuddsvarme fra kjølesystemer i næringsseksjonene til å levere varmtvann og oppvarming til leilighetene. Effektiv energigjenvinning er en sentral del av hvordan vi kan gjøre husene våre enda mer enda mer energigjerrige, uten at dette går ut over komfort eller innemiljø, sier Harstad.

Prosjektet skal være innflyttingsklart i september 2019.