Nytt styre i VKE. Bakre rekke fra venstre: Knut Skogstad, Stein Terje Brekke, Steinar Holm, Sturla Ingebrigtsen og Jens Petter Burud. Første rekke fra venstre: John Akre-Aas, Henning Friis og Pål Haukeland. Foto: VKE

VKE: – Utdanning og ny daglig leder skal på plass

– De viktigste temaene vi diskuterte på VKEs årsmøte 4. mai var at vi har fått på plass en fagutdanning innenfor ventilasjonsteknikk, med muligheter for oppstart høst 2017. Innstillingen er nå ute på høring, og det er viktig at medlemsbedriftene engasjerer seg og svarer.

0

– En slik utdanning har vært ønsket i flere 10-år, sier gjenvalgt styreformann Steinar Holm.

-Og at Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) fortsetter engasjementet med fagutdanning innenfor kuldeteknikk, legger han til.

-Et annet viktig tema vi diskuterte var betydningen av å finne en rett person som går inn som daglig leder etter Aud Børset Dellrud. Vi vil se spesielt etter en ventilasjonsfaglig person. Kjølefaget er allerede representert i VKE med en fagperson, sier Holm.

Videre ble det en diskusjon og gjennomgang av erfaringen med at VKE ble medlem i Byggenæringens Landsforening (BNL) i januar i fjor, etter at Norsk Teknologi ble lagt ned.

VKE består av 200 bedrifter med til sammen rundt 3400 ansatte og en årlig omsetning på 7 milliarder kroner.

Steinar Holm fra GK AS som gikk på som styreformann i 2015, ble gjenvalgt for en ny toårs periode. Steinar Holm er utdannet tekniker innenfor energiteknikk, bedriftsøkonomi fra BI og Master of Business Administration (MBA) fra Heriot Watt University.

Pål Haukeland, prosjektleder fra Utstyr og Kjøleservice i Bergen, ble gjenvalgt som styremedlem.

John Akre-Aas, daglig leder Moderne Kjøling AS ble valgt inn som nytt styremedlem, og var tidligere vararepresentant.

Ny varamedlem i styret er administrerende direktør Stein Terje Brekke i Therma Industri. Brekke er utdannet sivilingeniør, maskinteknikk og relaterte fag ved NTNU.

Knut Skogstad, daglig leder Flexit AS, Sturla Ingebrigtsen i GK, Jens Petter Burud, Caverion Norge AS, Henning Friis, daglig leder Luftkvalitet AS og Per Kristian Lange i Johnson Controls (vara) var ikke på valg og fortsetter i styret.

VKE styrker seg på ventilasjonskompetanse