- Jo flere vi er, desto bedre ivaretar vi medlemmenes interesser, sier Thor Lexow, som har tiltrådt som administrerende direktør for VKE, og har ansvar for 209 medlemsbedrifter med 3.400 ansatte som omsetter for 12 milliarder kroner. (Foto: Jan H. Kalvik)

VKE: Bygger faglig slagkraft

Thor Lexow ny adm. direktør:

0

Thor Lexow har tatt over ledelsen i VKE, foreningen for ventilasjon, kulde og energi. Med bakgrunn fra blant annet Standard Norge ligger forholdene til rette for en videre profesjonalisering av en av bransjens viktigste organisasjoner. VKE har 209 medlemsbedrifter med 3.400 ansatte som samlet omsetter for 12 milliarder kroner.

Det er bare en måned siden Lexow tiltrådte stillingen, han kom rett fra Standard Norge. Der arbeidet han med blant annet passivhus-standarder og energiberegningsstandarder.

BransjemannLexow, som studerte kuldeteknikk, har også jobbet hos Oslo Energi Enøk, som på mange måter var tidlig ute.

– Jeg kjenner bransjen og begrepene, og har arbeidet mye med energi, enøk, inneklima og varmeberegninger, spesielt innen næringsbygg. Men det har skjedd mye de siste 20 årene, og jeg må nok fortsette å oppdatere mine egne kunnskaper for å kunne gjøre best mulig jobb for våre medlemmer, forteller Lexow til VVS Forum.

Stadig smartere
Det har skjedd svært mye innen smartness og automasjon. Mye bra teknologi gjør at anleggene er lettere å drifte og overvåke.

– Samtidig kreves det betydelig mer kunnskap av de som prosjekterer bygg og anlegg, vi jobber mye med utdanning og sikring av relevant yrkesutdanning, understreker Lexow, som er svært fornøyd med at VKE har bidratt til at det vil bli etablert et fagbrev på Ventilasjonstekniker, som skal inngå under elektro på yrkesutdanning.

Godt renommé
VKE har godt renommé, og er høringsinstans i viktige saker.

– Vi blir tatt med på råd når det gjelder europeisk og nasjonalt regelverk. DiBK og Enova, NVE, Miljødirektoratet og DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er noen av aktørene som gjerne vil ha vår mening og faglige råd, forteller Lexow.

Utfordringer
En av de største utfordringene er å sikre og øke antall medlemsbedrifter slik at VKE har ressurser til å jobbe mer med det som er viktig for bransjen.

– Vi skal bidra med å spre kunnskap og være en arena som også våre medlemmer bruker. Vi har mange medlemmer som bruker VKE aktivt. Jo flere som er med, desto bedre styrke får vi som bransje, understreker Lexow. Han legger til at medlemmene får mye på kjøpet, det er medlemsfordeler her som langt overgår den beskjedne årskontingenten.

Høyteknologi
– Det er et betydelig antall potensielle medlemsbedrifter, her skal vi gjøre en innsats. Som forening bør og skal vi vokse, sier Lexow.

VKEs medlemsbedrifter representerer høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. Gjennom VKE kan man koordinere og profilere seg og sine interesser i fellesskap, understreker Lexow, som på kontoret i NHO-bygget på Majorstuen også har fagdirektør Kulde Stig Rath på laget.

Fakta om VKE:

VKE ble opprettet i 2008, ved en sammenslåing av foreningene KELF (Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening), VRF (Ventilasjons- og Rørentreprenørenes Forening) og NVEF (Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening).
Det er 209 bedrifter (med avdelingskontorer) som er medlemmer i VKE.
Medlemsbedriftene har til sammen rundt 3400 ansatte, og en årlig omsetning på 12 milliarder kroner.