Illustrasjonsfoto

– Viktig med kontinuerlig fokus på legionella

Legionelladagen 2017:

0

– Legionella er en problemstilling som vi fremdeles må ha fokus på. Hvert år meldes det om flere dødsfall på grunn av legionærsykdom, sier Knut Olav Knudsen fagsjef i VVS-foreningen.

– Heldigvis var ikke innslaget på TV2 Hjelper deg for noen dager siden om funn på både The Well, som er Nordens største spa, og Norefjell Ski og Spa, ført til noen alvorlige tilfeller. Men begge måtte stenge og rense boblebad på dagen, etter at de fant legionella i vannet. Det viser er det fortsatt svært viktig å ha kunnskap om legionella i forbindelse med prosjektene, bygging og ikke minst i drifts og vedlikeholdsrutiner, uttaler Knudsen videre i pressemeldingen fra Tekniske Foreningers Servicekontor AS.

Knut Olav Knudsen, fagsjef i VVS-foreningen.

Legionellabakterien kan forårsake legionærsykdom og pontiacfeber. Legionærsykdom er dødelig mens pontiacfeber er en mildere men ubehagelig opplevelse. De fleste har hørt om Legionella og sett «skremmende» mikroskopbilder av amøben. Mange har også oppfattet at det kan være livstruende, spesielt for utsatte grupper. Det er godt dokumentert at risikoen er stor for bakterieoppblomstring i tappevannssystemer, kjøletårn, luftskrubbere, offentlige bad og biorenseanlegg.

Når bakterien kommer inn i vannsystemene kan de formere seg og utgjøre en smitterisiko. Bakterien overføres til mennesker ved at det pustes inn aerosoler fra vannet. For eksempel når man dusjer. Bakterien vil aldri forsvinne. Men smitterisiko kan reduseres gjennom god designe og utførelse av anleggene, god drift, planmessig vedlikehold og riktige kontroll rutiner. Det er derfor nødvendig, og svært viktig å fokusere på forebygging og bekjempelse.

-Vi opplever til stadighet at både fagfolk og folk i bransjen generelt stiller spørsmål rundt problemstillingene rundt legionellaproblematikken, sier Knudsen.

For å holde fokus på legionellaproblematikk gjennomfører FBA, Norges bygg og eiendomsforening (NBEF) og VVS-foreningen den 14.september den tradisjonelle Legionelladagen. Eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan redusere risiko, forebygge og bekjempe legionellasmitten. Som i mange andre sammenhenger finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien.

-Ta deg tid til å få faglig påfyll av ”legionella” og møte andre engasjerte bransjefolk, avslutter Knudsen

Programmet og praktisk informasjon.