Ny generasjon kammervifter

Fem år etter at ebm-papst presenterte den første generasjonen av kammerviften MXPC er det tid for andre generasjon. Enda høyere ytelse er en av flere nyheter med MXPC II.

0

Fem år etter at ebm-papst presenterte den første generasjonen av kammerviften MXPC er det tid for andre generasjon. Enda høyere ytelse er en av flere nyheter med MXPC II.

Når MXPC ble lansert på markedet var den en stor nyhet. Med et bredt spekter av modeller kunne ebm-papst tilbyr mange ulike alternativer for rehabilitering av ventilasjonsanlegget, men også for installasjon i nye aggregater. Viftenes energieffektive EC-motorer åpnet nye muligheter for å redusere energiforbruket. Den integrerte drift- og styreelektronikken gjorde det enklere å optimalisere vifteapplikasjoner, viftene hadde også et stillegående viftehjul med svært høy virkningsgrad. Siden lanseringen har utviklingen av MXPC-viftene gått kontinuerlig.

Med MXPC generasjon to – MXPC II – har ebm-papst tatt et nytt teknologisk sprang og med en omfattende utvikling klart å produsere vifter med enda høyere ytelse samtidig som de er mer energieffektive og har et lavere lydnivå.

– Fordi MXPC II er utstyrt med viftehjulet RadiPac Airfoil er det en viktig grunn til at ytelsen er opp til 13% høyere sammenlignet med første generasjon MXPC, men vi har også fått til mange andre forbedringer. EC-motorer har blitt oppgradert og gitt en mer optimal plassering i innløpet. Også elektronikken er blitt videreutviklet noe som gjør viftene enda mer effektive enn tidligere. Det er en vellykket kombinasjon av ulike tiltak som er den virkelige nyheten om MXPC II, noe som gjør det mulig å optimalisere energiforbruket i eldre ventilasjonssystem og foreta betydelige kostnadsbesparelser, sier Erik Brisenheim teknisk sjef hos ebm-papst i Sverige.

Forenkler installasjonen i trange ventilasjonsaggregat
RadiPac AirFoil er aerodynamisk optimaliserte viftehjul som sikrer en høy virkningsgrad og en jevn luftstrøm med et minimum av turbulens og lav støygenerering. Redusert lydnivå er et stadig mer vanlig krav for aggregatene i forbindelse med moderniseringen, men også i nye installasjoner. MXPC II gjør det lettere å svare opp kravene, og Erik Brisenheim ønsker også å fremheve andre fordeler som er viktig for et moderniseringsprosjekt.

– I eldre aggregater kan det ofte være liten plass. Ved å gjøre den nye generasjonen justerbar på høyden blir installasjonen enklere. Viftene har også blitt utstyrt med aerodynamisk formede avstivere på sidene, noe som gjør det lettere for montøren å bære og flytte viftene. Avstiverne vil også gjøre viften mer stabil, sier Erik Brisenheim.

Den nye generasjon av kammerviftene MXPC er utviklet fra et helhetlig perspektiv med høye krav til energibesparing, bedre ytelse, lavere lydnivå, enklere og lettere modernisering. ebm-papst tilbyr også en løsning som forenkler viftevalget ved produktvalgprogrammet FanScout.

Velg riktig MXPC II med et produktvalgprogram som bruker dokumenterte verdier
Det er noen få produktutvalg-verktøy på markedet, utviklet for valg av vifter, men ebm-papst programmet FanScout er forskjellig i et viktig poeng fra andre programmer på markedet. Det er det eneste program som tillater beregninger og foreslår løsninger basert på faktiske målinger som tas for hver komponent i laboratorie- og testmiljø. Alle verdier og faktaopplysninger som brukes i FanScout har også blitt sertifisert av inspeksjon- og sertifiseringsorganet TÜV SÜD. Erik Brisenheim sier at forskjellen er stor sammenlignet med programmer som er utviklet på grunnlag av teoretiske verdier og ikke er sertifisert under reelle driftsforhold.

– Med FanScout kan vi være sikker på å få et nøyaktig og realistisk bilde av de verdier som samsvarer med kravene i en bestemt applikasjon. Å benytte reelle fakta og testverdier er også den eneste måten å virkelig finne en optimal vifteløsning på. Med programmer som bruker teoretisk beregning, er det en risiko for at de data som presenteres er funnet å være for optimistiske etter at en vifteløsning er installert og satt i drift. FanScout gir et mye mer pålitelig grunnlag for viftevalget samtidig som arbeidet med å finne den mest optimale vifteløsningen er sterkt forenklet, sier Erik Brisenheim.

Med FanScout er det enkelt å simulere ulike driftsforhold når for eksempel aggregatet skal moderniseres med en nye kammervifter. Det er også mulig å foreta sammenligninger mellom ulike vifters virkningsgrad, og programmet kan også beregne levetidskostnader.

 

– Benytt realistiske verdier ved
sammenligninger av vifter