Illustrasjon som viser bomiljø på Ulven Illustrasjon: Oxivisuals

Veidekke vant OBOS’ innovasjonskonkurranse for Ulven

0

Veidekke Entreprenør har i samarbeid med arkitekt og rådgivere vunnet innovasjons­konkurransen for å utvikle og bygge boligprosjektet Ulven i Oslo. Dette er et av OBOS’ største utbyggingsprosjekt noensinne med totalt 3.000 boliger. OBOS og Veidekke setter nå i gang arbeidet med å forberede det første delfeltet for salg.

– Ulven er et svært spennende prosjekt der vi som entreprenør har satt sammen et arkitekt- og rådgiverteam med den høyeste boligkompetansen i bransjen. I felleskap har vi kommet frem til det vi mener er fremtidens måte å samarbeide og bygge på. Vi har jobbet siden sensommeren 2016 med et konsept som skal gjøre Ulven til en grønn bydel med attraktive boliger som folk flest har råd til, sier avdelingsleder Anders W. Haugen i Veidekke.

OBOS sine mål med innovasjonskonkurransen:
– Utvikle rimelige boliger uten å kompromisse på bo- og boligkvalitet
– Skape gode bomiljøer med fremtidsrettet profil
– Tilrettelegge for innovasjon og industrialisering som kommer kunden til gode

Planområde Ulven, er gjennom planvedtak i 2015 regulert til kombinert nærings- og boligformål, mens eksisterende bebyggelse i dag i hovedsak består av kontor, lager og logistikk. På det 280 mål store området planlegger OBOS å bygge ut 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringsarealer i løpet av de neste 20 årene.

Team Veidekke består av Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, YSA Design, Stema Rådgivning, Dr.techn. Olav Olsen, Rambøll, Brekke & Strand Akustikk, Erichsen & Horgen og NGI.