Eline Leivestad Ekker har jobbet med ansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring ASA i mange år og jobber mye med VVS saker.  

– Store vannskader i næringsbygg skyldes slurv og sløvheter

Slurv med koblinger, pressfittings og klamring av avløpsrør, samt sløvhet med prosjektering og prosjektoppfølging av rør for takvann, er årsaken til store vannskader i følge Gjensidige.

0

Dette er den brutale virkelighet som særlig forsikringsbransjen lever med innen næringsbygg.

Under et seminar i regi av VVS-foreningen tidligere denne uken holdt advokatfullmektig Eline Ekker fra Gjensidige et foredrag om problemet med vannskader i næringsbygg.

Ekker viste innledningsvis til hvordan man i Danmark planlegger store næringsbygg for minst mulig vannskader. Det er det særlig sjaktene som får høy prioritet og god tilgjengelighet fra begynnelse til slutt i byggeprossessen.

Slurv koster
Ekker foretok en gjennomgang av de største og mest kostbare skadene Gjensidige har hatt befatning med i næringsbygg, og viste til typiske årsaker.

Det er særlig sprinkleranlegg som står for de største skadene, der en vanlig årsak er slurv med innføring av rørstusser før sammenpressing av metallpressfittings peker seg ut som en vanlig årsak. Dette har man også sett med pushkoblinger, der montør ikke har tatt seg tid til å kutte pex-røret rett før innføring, men heller brukt en sløv sag.

Ekker anbefalte entreprenørene å ta stikkprøver av anlegget med røntgen for å avdekke avvik, siden byggefeil med metallpressfittings som ikke er rett utført først kan utløses etter flere trykkstøt.

Frostsikring og sjakter
Et annet område der det svikter er frostsikring av sprinkleranlegg i loft. Over tid svikter rutinene med oppfølging av frostvæske og gradvis uttynning fører til frostspreng og store lekkasjer som resultat.

På avløpssiden er det særlig dårlig klamring av avløpsrør i sjakter og dermed rør som under byggeperioden glir ut av stilling.

Ved et ekstremtilfelle foregikk byggingen hakk i hæl med prosjekteringen, så da ingeniøren glemte å viderefører et avløpsrør i tegneprogrammet ble det ikke bygget nedover i etasjene under. Resultatet var at avløpsvannet havnet i konstruksjonen. Ved et annet tilfelle tok rørlegger feil av radonlufterør og avløpsrør..

Takvann og overvann
Et annet område der det gjøres smertelige erfaringer er nedløp fra takvann, som er feildimensjonert eller ikke godt nok forankret. Når det kommer mye vann fylles røret opp og tyngden overskrider bærekraft i innfestinger og bend.

En rekke skader på grunn av inntrengning av avløpsvann i kjellere kunne også vært unngått med tilbakeslagsventiler. Her oppfordret Ekker igjen bransjen til å se utenfor landets grenser. I land som ofte rammes av flomvann og fare for tilbakeslag har man sogar hovedventiler på avløpet som kan stenges når man forventer ekstremvær.

Trykkprøving og helger
Ekker oppfordret bransjen til å foreta trykkprøving også etter at bygget er ferdig. Det viser seg ofte at det oppstår skader og avvik etter at rørleggeren har gjort sin jobb, trykkprøvet og forlatt byggeplassen. Det samme gjelder avløpsrør som skyves ut av stilling. Her anbefalte Ekker rørleggere å dokumentere arbeidet underveis, for å ha ryggen fri dersom en skade skulle oppstå.

Dessverre er det også ofte slik at vannskader skjer på en lørdag, ikke sjelden etter at man har gjort seg ferdig på fredag, og vannskaden får blomstre i helgen.

Et gjennomgående trekk ved vannskader er at ca 20 % av bransjen står for 80 % av vannskadene. Mange av rørleggerfirmaene som er involvert i de største skadene blir ofte oppløst i etterkant.