Yngve Wold, assisterende direktør i Norsk Vann. Foto: VAVVS

Vannbransjen omfavner bærekraft og digitalisering

VA/VVS MØTEPLASS 2017:

0

– Vi har hatt et prosjekt i to år nå hvor vi har jobbet med å definere mål som har bærekraftperspektiv over seg. Vi har identifisert målbare parameter blant annet innen energieffektiviseringsprosesser og renseprosesser, forteller Yngve Wold.

Wold er assisterende direktør i Norsk Vann – en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge.

Selvpålagt krav
Norsk Vann skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.

Wold sier at fokuset på bærekraft ikke kommer som følge av krav fra kundene, men krav vannbransjen selv har pålagt seg.

– Dette er et naturlig mål i vår strategi og ambisjonsnivået er det vi selv som definerer.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Digitalisering og det grønne skiftet
Wold er en av flere foredragsholdere under toppledersamlingen VA/VVS Møteplass på Fornebu 24.-25. oktober.

Tema for VA/VVS Møteplass 2017 er digitalisering og det grønne skiftet.

– Dette er en arena hvor vi samles, prater og utforsker de mulighetene som ligger foran oss. Digitalisering og det grønne skiftet griper inn i alle bransjer, i alle sektorer. I vår bransje ser vi nå bransjeglidninger og endringer. Godt samspill mellom leddene er viktigere enn noen gang. Derfor fokuserer fagprogrammet på hele verdikjeden med foredragsholdere fra byggherre, entreprenør, rådgiver, grossist og produsent, forteller arrangørene i en pressemelding.