Inngangsparti i Sogn studentby, oppgradert i 2012-2013. Ambisjonene for universell utforming har vært høye, og standard for energioppgradering har vært i henhold til TEK 07. Foto: SINTEF Byggforsk

Universell utforming prioriteres sjelden ved oppgradering

Samfunnet er tjent med at flere av oss kan bo hjemme så lenge som mulig. Likevel prioriteres universell utforming sjelden når boliger oppgraderes.

0

Hva skal til for at boligselskaper utnytter muligheten til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og tilgjengelighet ved oppgradering av bygningene?

SINTEF Byggforsk har sett på gjennomførte oppgraderinger av flerboligbygninger og identifisert suksessfaktorer for at universell utforming skal inngå som en del av en større oppgradering. Resultatene er presentert i en ny rapport.

Suksessfaktorer for universell utforming

En energioppgradering kan være lønnsom hvis en oppgradering uansett er nødvendig, mens verdien av universell utforming i størst grad handler om beboernes eventuelle framtidige behov.

-Det er liten tvil om at samfunnet er tjent med at befolkningen i større grad evner å bo i egen bolig så lenge som mulig. Derfor trengs det tiltak som motiverer styrer i borettslag og beboere til å forstå behovet for å tilrettelegge for beboernes alderdom, slik at det kan vektlegges i en rehabiliteringsprosess, sier forsker i SINTEF, Solvår Wågø.

– Ved å se på tidligere oppgraderingsprosjekter, har vi identifisert sju viktige suksessfaktorer for høye ambisjoner når det gjelder energioppgradering og universell utforming:

· flerfaglig kunnskap hos offentlige aktører, i prosjektteam og prosjekteringsteam

· ildsjeler i borettslag og styrer

· god informasjon, dialog og beboermedvirkning

· offentlige aktører som drivere i introduksjonsfasen

· erfaringer fra forbildeeksempler som virkemiddel i dialog med beslutningstakere og beboere

· god planlegging og tydelige mål for en helhetlig oppgradering

· når en oppgradering uansett skal gjennomføres, vil høye ambisjoner for energieffektivisering og universell utforming være lønnsomt når kunnskap om smarte løsninger og spart energi kombineres

– Vi har også utarbeidet en sjekkliste over tiltak man bør vurdere når man uansett skal oppgradere. Det er spesielt viktig ikke å gå glipp av muligheter til endringer som koster lite, sier Wågø.

Disse tiltakene for energieffektivisering og universell utforming henger sammen, og kan med hell planlegges og gjennomføres sammen.

 

Energieffektivisering Universell utforming
Drenering og isolasjon av grunnmur Utbedre atkomstforhold og uteområder

 

Etterisolering av fasade Utvide boareal med tilbygg eller påhengte moduler, bruk av kontrastfarger

 

Utskifting av vinduer og dører til mer energieffektive Installere bredere dører med lavere terskler, bruk av kontrastfarger

 

Energistyringssystemer

 

Velferdsteknologi knyttet til demens
Etterisolering av tak / nytt tak Påbygg med leiligheter med livsløpsstandard (salg kan finansiere oppgradering)

 

Innstallering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning Installasjon av heis i påbygd sjakt gir plass for ventilasjonskanaler. Bedre forhold for allergikere og astmatikere

 

Bytte av oppvarmingssystem Brukervennlighet og opplæring er sentralt

 

 

 

Last ned rapporten