Illsutrasjonsfoto: Foto: Per Erik Jæger/ifi.no, RBI Interiør

Det er gjort endringer i veiledningen til TEK17 om termisk inneklima

Termisk inneklima:

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt direktoratet om å oppheve veiledningen til TEK17 § 13-4 første ledd og erstatte den med veiledningsteksten slik den er i TEK10. Bestemmelsen omhandler termisk inneklima i rom for varig opphold.

– Den preaksepterte ytelsen som stod i veilederen fra i sommer og frem til 15. november førte til at enkelte tolket kravet som strengere enn i TEK10. Vi hadde ingen intensjon om å skjerpe dette kravet. For å unngå misforståelser og usikkerhet om dette ba vi derfor DiBK om å fjerne den preaksepterte ytelsen, og tilbakeføre veiledningsteksten fra TEK10, sier statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I teksten heter det at termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensynet til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.

Det er ikke gjort endringer i veiledningen til annet og tredje ledd.

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-4. Termisk inneklima