Modell av Systemshus passivmodell, Celsius

Ny teknisk spesifikasjon skal gi bedre energiberegninger

Standard Norge har oppgradert NS 3031, energiberegningsstandarden, men vil ikke skape forvirring ved å publisere den som en revisjon av Norsk Standard. I stedet er den kommet som en teknisk spesifikasjon.

0

Et drøyt år etter den siste revisjonen av den byggteknisk forskrift,TEK10, hersker det fremdeles usikkerhet blant enkelte entreprenører og håndverkere om hvorvidt de nye og skjerpede energikravene gjør passivhusstandarden overflødig. Noe av usikkerheten skyldes en ikke-publisert revisjon av energiberegningsstandarden fra 2014.

– Passivhusstandardene blir ikke gjort overflødig av de nye energikravene i TEK10, svarer prosjektleder Thor Lexow i Standard Norge på spørsmål fra Lavenergiprogrammet. Her er han også ansvarlig for å utvikle NS 3700 og NS 3701, som passivhusstandardene kalles hos Standard Norge.

Kravene til passivhus er fortsatt strengere enn TEK10
– Energikravene i passivhusstandarden NS 3700 og NS 3701 er fortsatt satt strengere enn i TEK10, så dette er noe å strekke seg etter for byggherrer, rådgivere og entreprenører, sier han.

Passivhusstandarden er et sett krav som både dekker energibehov til oppvarming, energiforsyningskrav, varmetap og krav til enkelttiltak som for eksempel varmegjenvinning.

– Noe av modellen kjenner vi igjen i måten man har satt energikrav i TEK10. Men, om man skal følge standarden hele veien, setter den også krav til det ferdige bygget. Det skal prestere slik det ble forutsatt da det ble prosjektert både med hensyn til luftlekkasjer og at de komponentene som er brukt tilsvarer de som det ble prosjektert med i utgangspunktet.

Artikkelen er skrevet av Lavenergiprogrammet, og den siste delen kan leses her

Kilde: www.lavenergiprogrammet.no