Prosjektleder Lars Enger, og avdelingssjef rør, Jonas Gustumhaugen ved Bravida Norge`s avdeling i Trømsø. Begge er svært sentrale i Bravidas oppdrag ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Sykehuset er et meget sammensatt og komplisert bygg

Bravida leverer elektro, rør og ventilasjon til UNN i Tromsø:

0

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) utvides og fornyes med 22 000 kvadratmeter fordelt på 7 etasjer. Bravida Tromsø leverer alle tekniske fag. – Det er som å gå opp til eksamen og vite at det ikke er rom for feil eller forsinkelser.

Prosjektet kalles A-Fløyen og har en ramme på godt over 1 milliard kroner. Det gjennomføres som totalentreprise med Consto som hovedentreprenør. Byggeperioden er på sitt mest intensive, og bygget myldrer av håndverkere.

– Det meste av rørføringer, kanaler og kabler, det vil si basisopplegget i bygget er på plass. Nå begynner det tekniske utstyret å ankomme. Det er verdifulle leveranser. Denne lille esken her koster en kvart million. Det er utstyr til legionellaforebygging, forteller prosjektleder Lars Enger ved Bravida i Tromsø.

Lars Enger, og Jonas Gustumhaugen viser frem takføringer og kanaler i et av rommene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Lars tar oss med på en rundtur i bygget, som snart skal romme verdens mest avanserte helseutstyr. En viktig del av jobben er å legge til rette for installasjon av dette utstyret.

– Et meget sammensatt og komplisert bygg. Det er nesten som å gå opp til eksamen og vite at det ikke er rom for feil eller forsinkelser. I løpet av de tre årene sykehuset har vært under planlegging er en del av utstyret kommet i ny versjon, med endrede tekniske krav, så her skjer det en enorm utvikling, sier Enger.

Bravida leverer for 300 mill
Bravida leverer og monterer elektro, rør og ventilasjon til en samlet sum på ca. 300 mill.

A-fløyen er det største prosjektet Bravida har hatt i Tromsø. Alt tyder på at man sikret seg prosjektet fordi man kunne ta totalansvar mot entreprenøren, som drar fordeler av et smidig samarbeid mellom fagene, både administrativt og teknisk.

– Det vil alltid være spørsmål, utfordringer og muligheter i kontaktflatene mellom elektro, ventilasjon og rør, både under prosjektering og montasje. Consto liker at vi kan løse det meste på egenhånd. Det gir bedre flyt i alle faser, sier Lars Enger, prosjektleder på rør for Bravida
– For eksempel skal tilsammen 12 ulike gasstyper legges inn som nett i bygget, og til sammen 28 ventilasjonsaggregater skal levere inneklima etter ulike krav.

For å se hva man gikk til rent jobbmessig har Bravida sett på Sykehuset Østfold, og til stort hell fikk man tak i en erfaren mann i Ottar Krogh, med betydelig erfaring fra sykehuset Østfold.

God fremdrift
Det har vært 10 måneder med høyt arbeidstrykk på byggeplassen, med høyeste bemanning på ca. 70 personer.

Det har vært intensivt, og fordelingen av fagfolk har endret seg i takt med fremdriften. Ventilasjonsgruppa hadde sin mest krevende periode høst og vinter under montasje av ventilasjonsaggregatene. Røravdelingen har hatt en topp som var på ca. 40 mann i arbeid, iberegnet underentreprenører for installasjon av gass, isolering og merking. Elektro har sin topp i bemanninger nå, siden vi har startet opp med sluttmontasjen, forteller Vegard Lund Aspen, prosjektleder på rør ved Bravida i Tromsø.

Laboratoriene og operasjonsrommene er det mest komplekse, men kort fortalt har alle rom og avdelinger sine krav og spesielle utforming, dette er på mange måter som å delta i de olympiske leker rent faglig, og det er høyt tempo hele tiden, forteller Enger. Han forteller videre at det blant annet skal inn et ekstra anlegg for ultrarent vann til medisinsk bruk. I det øyeblikket det er tappet i et glass og satt i rommet er det ikke lengre av den rette kvalitet.

Rev gammelt
Helseforetaket UNN begynte planleggingen av utvidelsen allerede i slutten av 2012. Siden da har planene blitt endret underveis, før Bravida fikk oppdraget. De opprinnelige planene gitt ut på å bevare en del av det gamle bygget, men ettersom det nærmet seg realisering ble det bestemt at det var mest å hente ved å rive det eksisterende bygget, og bygge nytt på sammen med den nye delen.
I utgangspunktet var det også meningen at bygget skulle gjennomføres som mange del-entrepriser, og det var derfor gjort en god del prosjektering da Bravida kom inn. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, hvor Bravida totalteknisk samarbeidspartner med Consto.

-Det var en fordel for framdriften at det var gjort en god del detaljprosjektering på forhånd. Samtidig er det nok en fordel at kompliserte bygg som dette utføres som samlet entreprise på rør, elektro og ventilasjon. Vi startet planleggingen av prosjektet høsten 2015, og oktober 2015 startet vi med mindre forarbeider på byggeplassen. Prosjektet skal overleveres 1. november 2017, og da starter prøvedrift som skal vare i 6 måneder. I tiden frem mot overlevering skal bygget testes grundig, både fagvis, men også integrerte systemtester på tvers av alle fag. Dette blir en veldig spennende tid med mye arbeid som skal utføres. Fremdriften er stram, men jeg føler at vi har god kontroll, sier Enger.