Personer i bildet (f.v) Ole Rontén, Torgeir Moe, Candice Yu, Kristin Fevang, Erik Antonsen.

Store kontrakter til GK på Campus Ås

GK skal levere luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner til Campus Ås til en verdi av 197 millioner kroner eks. mva.

0

Leveransen omfatter blant annet en hel del spesialutstyr for ventilering av renrom og laboratorier, og rørsystemer til gass og væske som benyttes der. Det stilles særlig høye krav til kvalitet i alle ledd.

Torgeir Moe og Ole Rontén fra GK Inneklima og GK Rør er godt fornøyd med avtalene, og synes det var særlig gledelig at de scoret høyt i vurderingen av organisasjonens kompetanse.
– Vi jobber med utvikling av kompetansen daglig. Det føles godt at dette har blitt vektlagt og gir uttelling i slike viktige jobber, sier Torgeir Moe i pressemeldingen.

Hoveddelen av produksjonen blir i 2018. Prøvedrift er planlagt i 2019 og overlevering i mai 2020.