Illustrasjon som viser bomiljø på Ulven Illustrasjon: Oxivisuals

Sterk vekst i arkitektmarkedet

Arkitektmarkedet var på om lag 8,5 mrd. kroner i 2016, opp 11,7 % fra året før. Kontorsegmentet trakk veksten marginalt ned, mens alle andre segmenter bidro positivt til veksten, og vekstbidraget var sterkest fra boligsegmentet.

0

Arkitektmarkedet var på om lag 8,5 mrd. kroner i 2016, opp 11,7 % fra året før. Kontorsegmentet trakk veksten marginalt ned, mens alle andre segmenter bidro positivt til veksten, og vekstbidraget var sterkest fra boligsegmentet.

Det viser en ny analyse av regnskapstall fra Brønnøysundregisteret, utført av Prognosesenteret på oppdrag fra Arkitektbedriftene.

– Vi anslår at om lag ¾ av markedet, ca. 6,3 mrd. kr. i 2016, er arkitekturprosjektering. Andre arkitektaktiviteter utgjør om lag 2,3 mrd. kr., hvorav rundt 1,7 mrd. kr. er plan- og reguleringsarbeid. Arbeider til-knyttet arkitekturprosjektering av boliger er det klart største segmentet, men arbeider tilknyttet yrkesbygg (kontor, annen næring og offentlig) er samlet sett et større marked, skriver arkitektbedriftene på sine hjemmesider.

Arkitektmarkedet har lagt to år bak seg med veldig sterk vekst. Veksten har hovedsakelig kommet av sterk boligprisvekst som har ført til sterk vekst i igangsetting av leiligheter. Veksten i boligsegmentet i arkitektmarkedet var på hele 17 % i 2016. Svakere etterspørsel fra næringslivet førte til en nedgang på 3 % for kontorsegmentet i arkitektmarkedet, mens økende samferdsels- og kraftlinje-investeringer bidro til at arkitekttjenester innen anlegg økte med hele 20,5 % i fjor.

Prognosesenterets sjeføkonom David Lund forteller om prognosen frem til 2019 på vår Næringskonferanse 8. juni. Se mer om programmet og meld deg på her.