Illsutrasjon: Sandalshagen, Bergen. JM Bygg.

Salget av nye boliger falt også i november

0

– Dette er åttende måned på rad vi ser nedgang i boligsalget, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. – Hittil i år ligger ny-boligsalget 23% lavere enn samme periode i fjor. Det er spesielt salget av leiligheter som svikter, med en nedgang på 37 % hittil i år, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 1 % under fjoråret. Igangsetting av småhus ligger 25 % over, mens leiligheter og eneboliger ligger hhv. 3 % og 14 % under fjoråret.

Hittil i år ligger salget og igangsetting av fritidsboliger hhv. 2 % og 5 % over fjoråret. Ser vi på siste 12 mnd. ligger salg og igangsetting hhv. 3 % og 13 % over.

– Bransjen opplever nå en god byggeaktivitet med høy igangsetting etter et godt salg i 2016, sier Jæger.

– Vi er imidlertid bekymret for nedgangen i salget siden påsken i år. – De siste 12 månedene er det solgt 28 419 boliger, og vi må tilbake til april 2015 for å finne tilsvarende nivå, fortsetter han. Dårlig salg over lang tid vil etterhvert påvirke sysselsettingen i byggebransjen, som igjen vil få konsekvenser for veksten i norsk økonomi, avslutter Jæger.