Kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker å videreføre Lavenergiprogrammet.

Regjeringen ønsker å videreføre Lavenergiprogrammet

Jan Tore Sanner og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 6,8 millioner kroner til å videreføre Lavenergiprogrammet i Direktoratet for byggkvalitet.

0

2. november kommer Statsråd Jan Tore Sanner (H) til Lavenergiprogrammets seminar “ti år på 100 minutter” for å fortelle hvorfor regjeringen ønsker å satse videre på Lavenergiprogrammets arbeid med kompetanseheving i byggenæringen.

Det skriver bygg.no

Direktør Morten Lie i DiBK vil fortelle om hvordan direktoratet skal videreføre Lavenergiprogrammets virksomhet.

I tillegg blir det resultater fra forskningsprosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) og hvilken kompetanse byggenæringen trenger for at Norge skal kunne spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse.