Illustrasjonsfoto, fra BIM-utdannerlsen ved Fagskolen Oslo Akershus,. Foto: VVSforum/Per Henriksen

Regjeringen foreslår 65 millioner mer til yrkesfag

Statsbudsjettet:

0

I forslaget til statsbudsjett, vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner, melder NTB. Det foreslås blant annet å sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy.

Bakgrunnen er at det skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.

Videre settes det av 1,4 millioner kroner til å arrangere Yrkesfagenes år for å bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. En del av midlene skal gå til å arrangere skole-NM for elevene.

10 millioner kroner foreslås brukt for å få fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv direkte involvert i undervisningen og samme beløp til å styrke yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til nye studieplasser i fagskolene foreslås det satt av 25 millioner kroner, melder NTB.