Administrerende direktør Roger Lunde i Brødrene Dahl.

– Ønsker at VVS-Arena skal bidra til å heve kompetansen

Når Brødrene Dahl samler bransjen til bransjetreffet VVS-Arena er ett viktig mål at alle skal reise hjem med ny kunnskap og gode ideer.

0

Fagseminarene dekker tema som lønnsom håndverksdrift, sprinkling og brannsikkerhet, energieffektivitet og nye markedsmuligheter.
– Alle rørleggere skal reise hjem med kunnskap som øker inntjeningen, lover Roger Lunde, administrerende direktør i Brødrene Dahl i en pressemelding.

– Det er flere forskjeller på VVS-Arena og andre bransjetreff. Men den viktigste er nok muligheten for å få faglig påfyll som gjør hverdagen og lønnsomheten bedre, mener Lunde. I tillegg til fagseminarer av rørleggere for rørleggere blir over 70 VVS-utstillere å finne på The Qube 28. og 29. september.

En bransje i utvikling
Rørleggerdriften utvikler seg raskt. De siste årene har både energiløsninger og sprinkling vært voksende markedsområder. – Dette er nisjeområder der rørleggerne kan ta en større del av markedet. Derfor har VVS-Arena fagseminarer på hvert av disse fagfeltene. Vi ønsker å ruste rørleggerne til å kunne ta flere oppdrag på de områdene, sier Lunde.

Som i samfunnet ellers blir også rørleggerne påvirket av digitalisering. Både ved at kundene kan orientere seg i markedet selv, og ved at rørleggerne får flere digitale verktøy å jobbe med. Brødrene Dahl ønsker at rørleggerne skal utnytte dette til egen fordel.

– Rørleggerne kan øke egen lønnsomhet ved å jobbe enklere og mer effektivt gjennom hele prosjektene sine. Samt å selge på kombinasjonen av rørleggeren som en fagmann med gode produkttilbud, f.eks luktfrie toaletter med kullfilter/avsug og dusjtoaletter. Til VVS-Arena kommer også spennende og proffe fagfolk som gir konkrete råd til deltagerne på hvordan de kan gjøre dette. Her er det mye penger å hente for den enkelte rørlegger, forteller Roger Lunde, administrerende direktør i Brødrene Dahl.

Lærer av hverandre
I tillegg til godt program, skal VVS-Arena være en anledning til å utveksle erfaringer med andre kolleger fra bransjen. VVS-Arena skal være den største og mest nyttige møteplassen for vår bransje. VVS-Arena skal også være en sosial møteplass. – Vi legger vekt på at rørleggerne skal ha to fine dager på VVS-Arena, med en god blanding av utstilling, fagseminarer og sosiale aktiviteter.

Det vil bli mange gode og spennende diskusjoner og møter, når vi kombinerer faglige foredrag av rørleggere for rørleggere og gode profesjonelle VVS-produsenter og utstillere. Vi gleder oss veldig til dette, sier Roger Lunde.