Jens Løvås, daglig leder for Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn. ønsker en fagopplæring med likt innhold og lik bedømming,.

Ønsker standardiserte svenneprøver

Jens Løvås, daglig leder for Rørentreprenørene Norge, avdeling Oslo & omegn:

0

– Det er betenkelig at innholdet i svenneprøvene er avhengig av hvor i landet man bor.  Vi ønsker en standardisert opplæring. Det sier Jens Løvås, daglig leder for Rørentreprenørene Norge, Oslo & omegn til VVSForum.

I dag er det tillatt med lokale tilpasninger, som har ført til vesentlige forskjeller . Det mener Løvås er svært uheldig, og påpeker at det ikke hadde vært akseptert dersom det hadde vært tilsvarende ulikheter innen studiespesialisering i teoretiske fag som matematikk eller norsk.

– Plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene er lik for alle, hvorfor skal det kunne gjøres lokale varianter som kan gå på tvers av lovverket, spør han.

Mange gode argumenter
Han mener at  bransjeorganisasjonen han leder, sammen med opplæringskontorene, besitter såpass stor kompetanse at de sammen kan komme med innspill til hva en slik landsomfattende standard bør inneholde.

– I dag er det ikke uvanlig at rørleggere tar utdanning ett sted og får jobb i en annen kant av landet. Det er også et argument for at det bør utarbeides likt innhold, slik at alle besitter den samme kompetansen når de har bestått svenneprøven.

Skal det bli endringer, må dette besluttet hos myndighetene. I og med at utdanningsdirektoratet nå har sendt ut høringsforslag med forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven, mener Løvås at tiden er moden for å også se på praksisen med lokale tilpasninger.

– Ved at  tilbudsstrukturen nå er i endring, vil det tvinge seg gjennom justeringer også på ulike områder, ikke minst i læreplanen. Det blir spennende å se det endelige resultatet.

Svenneprøven på byggeplass
I høringen foreslås det at svenneprøven avlegges på byggeplass.

– Det høres fint ut, men er vanskelig å gjennomføre i praksis på en god måte. Byggeplasser i dag er annerledes enn tidligere, ved at det er korte byggetider og knappe frister. Det fører til høy aktivitet og lite rom for å holde av deler av bygget til prøvekandidaten.

– Dette gjelder nok ikke bare vår bransje. Det kan sikkert fungere for tømrere som kan avlegge prøven på en enebolig. Men det bygges ikke mange eneboliger her i Oslo, minner han om.

De fleste steder gjennomfører  Svenneprøven i prøvestasjoner. Forholdene for avleggelse av prøven og tidsrammen blir lik for alle. Kandidaten får gjennomføre sin «eksamen» på en god måte, uten forstyrreser fra andre.

Det mener Løvås er en grei ordning, og ser ingen grunn til å endre en praksis som fungerer godt.

Bra rekruttering
Hvert år er det behov for omtrent 500 nye rørleggere i Norge. Løvås forteller om godt tilsig til faget, men tar gjerne imot enda flere.

– Jo flere søkere, desto høyere blir kompetansenivået. Gjennom rørleggerutdanningen kan man også gå videre til mesterskole eller teknisk fagskole, så vi trenger også flere kloke hoder i faget.

Han påpeker også at det er store muligheter til å komme seg raskt i jobb etter endt utdanning med den byggeaktiviteten vi opplever i dag,. Store byggeprosjekter står i kø, som også skal vedlikeholdes i etterkant.

– Innleiemarkedet dekker en vesentlig del av etterspørselen. Dersom markedet ellers i Europa endrer seg i positiv retning, er det ikke sikkert tilgangen av utenlands arbeidskraft blir like stor. Da kan det bli knapphet på rørleggere i Norge. Det blir også spennende å se utfallet av høringen om innleie fra bemanningsforetak.

– Det er med andre ord mange gode grunner til å velge rørlegger som yrkesfag, konkluderer Jens Løvås.