Jan Erik Johansen (t.v) i STS og Bård Løkke i Onninen

– Onninen vil vinne solcelle-markedet i Norge

Ny solcelle-teknologi skal gi mer strøm for pengene:

0

Onninen går nå i allianse med Solar Technologies Scandinavia (STS) og vil tilby ny, mer effektiv og tryggere solcelle-teknologi for å bli den ledende aktøren innen solceller i Norge.

–  Omsetningen i solcelle-markedet vil i år trolig lande på 150 millioner kroner. Med den takten vi nå ser vil dette markedet innen de neste fem årene raskt beløpe seg til 500 millioner kroner. Vår ambisjon er å bli markedsleder, sier Bård Løkke, kommersiell direktør for Onninen i Norge i en pressemelding.

I sin satsning har Onninen og Solar Technologies Scandinavia (STS) lagt vekt på å tilby teknologi som kan redusere investeringskostnadene betydelig. De nye produktene gjør det nå mulig for alle å overvåke sitt eget solcelleanlegg helt ned på panelnivå. Fra solide Europeiske leverandører kan det leveres optimizere som i tillegg til å ha funksjonen med overvåking av strømproduksjon, også har innebygde sikkerhetsfunksjoner med hensyn til blant annet branntilløp. Dette er fraværende på solcelleprosjekter i Norge i dag. Solcelleanlegg med optimizere har også den funksjonen at hvert solcellepanel vil kunne leve sitt eget liv og alltid produsere maksimalt ut i fra sol og skyggeforhold.

– Tester viser at ved å montere denne teknologien på solcellepaneler vil anlegget avgi opptil 25 prosent mer strømproduksjon, sier Jan Erik Johansen, daglig leder i STS i pressemeldingen.

Solcelle-satsningen til Onninen og STS innebærer at alle landets el-installatører skal kunne installere den nye teknologien. Over 1000 el-installatører fra alle landets elektriker-kjeder skal tilbys kurs for å sikre en forsvarlig og trygg installering av de nye anleggene. Allerede i januar skal de første 100 el-installatørene på skolebenken.

– Det er viktig at vi sikrer at installeringen foregår på en forskriftsmessig- og kvalitetssikker måte, og at vi på denne måten sørger for en god kundeopplevelse. Og markedet er modent for tilbydere som kan levere volum med kvalifisert personell og som gir garantiansvar ved installering, sier kommersiell direktør Bård Løkke i Onninen.

Lavere pris
I Norge forventes solcelle-markedet å oppnå en vekst på hele 40 prosent i 2017. Internasjonalt er solkraft med sin årlige vekst på 25–30 prosent kanskje en av de største driverne i overgangen fra fossil til fornybar energi. I 2016 ble det installert mer solkraft enn både kull og gasskraft til sammen og det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at solcellekapasiteten vil øke til mellom 740.000 megawatt og i 1 gigawatt i 2022.

IEA har anslått at kostnadene for store solcelleprosjekter vil falle, frem til 2022 med 25 prosent. Bare i år har prisene i Norge falt med nærmere 30 prosent. I noen av tilbudene i årets auksjoner for større solcelleanlegg har prisen vært 24 øre per kilowattime. Dette må sammenlignes med prisen norske strømkunder betaler for strømmen sin, som i fjor var på 91,8 øre per kWh inkludert nettleie og avgifter. Samarbeidet mellom STS og Onninen vil sørge for flere bestillinger, noe som igjen vil presse prisen på solceller nærmere det globale nivået.

– Alt tyder på at strømprisene bare vil øke ytterligere. Kombinasjonen billigere og mer effektive solceller og at landets husstander nå er i ferd med å få automatiske strømmålere tror vi vil skape økt interesse for solceller i Norge, sier Løkke.

Onninen i allianse for å vinne solcelle-markedet
Onninen, en av landets største grossist-og logistikkselskaper innen tekniske produkter, er eid av det multinasjonale selskapet Kesko. Kesko har de senere årene investert betydelige midler i sin satsning på solcellemarkedet. Bare i Finland har de økt omsetningen fra 60 000 Euro i 2015 til at de regner med å lande på fem millioner Euro i 2017. Gjennom Onninen tar de nå grep i Norge og har alliert seg med det norske selskapet Solar Technologies Scandinavia (STS). De har det siste året hatt en omsetningsvekst på 400 prosent og allerede oppnådd en markedsandel på hele 20 prosent i Norge. Selskapet er nå en foretrukken partner i det profesjonelle markedet og har i år levert utstyr til nærmere 250 solcelleanlegg over hele landet. De har allerede ordrereserver for 2018 og forventer også neste år en klar markedsvekst.

– Skal solcellemarkedet i Norge kunne vokse ytterligere og ikke minst bli en naturlig del av både næringsbygg, nye boliger og oppussingsmarkedet er det helt avgjørende at selskaper som Onninen går inn i dette markedet. De kan som leverandør til alle landets el-installatører nå bredere ut og sikre stabil og kvalitativ gjennomføringskraft, sier Johansen i STS.