Illustrasjon: Skanska, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Sweco og Cadi,

Omsorgsbygg og Skanska samarbeider om Ryen helsehus

Skanska har signert kontrakt med Omsorgsbygg, og blir totalentreprenør for byggingen av Ryen helsehus.

0

Partene går i gang med forprosjekt og samspill rett etter ferien for prosjektet som vil bety 142 nye, moderne, korttidsplasser på stedet der Ryen sykehjem står i dag.

Prosjektet innebærer riving av eksisterende bygg, prosjektering og bygging av et nytt og miljøvennlig bygg. Ryen helsehus skal bygges på en fossilfri byggeplass, og skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-standarden «Very Good». Skanska kommer i tillegg til å ta i bruk en innovativ, modulbasert måte å bygge helsehuset på, noe som kan vise vei for flere prosjekter innen sykehjem og helsehus.

– Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om dette prosjektet. De har vist seg om en fremoverlent entreprenør som jobber godt med innovasjon. Det samsvarer godt med våre ønsker. Omsorgsbyggs mål er at bygget skal være et godt bygg å bo og jobbe i, samt at det bygges og driftes på en måte som gir minst mulig belastning for miljøet, sier assisterende adm.dir. Jon Søland i Omsorgsbygg.

Skanska er godt forøyd for å bli valgt på kritierier som understøtter selskapets verdier og visjon om å bygge for et bedre samfunn.

– Vi er glad for at Omsorgsbygg har valgt denne type kontraktsform, hvor vi som entreprenør kommer inn med ekspertise i en tidlig fase for å finne de beste løsningene for fremtidige brukere. Vi ser frem til å bidra med vår spisskompetanse innen grønn bygging for å realisere nok et prosjekt for en kunde med høye miljøambisjoner. Dette er med på ytterligere å befeste vår posisjon som ledende aktør innen grønn bygging, sier Konserndirektør for Byggvirksomheten i Skanska Norge, Camilla Krogh.