Nye medarbeidere hos GK Inneklima

GK Inneklima AS har ansatt Ragni Melstveit som prosjektleder i Førde, Geir Halvor Kleiv som Key Account Manager, Drammen, Paul Myrhaug som Key Account Manager, Drammen, og Brede Amundsen Øie som prosjektingeniør, Tromsø.

0

Ragni Melstveit er ansatt som Prosjektleder i GK Inneklima AS, Førde.

Ragni Melstveit

16. januar 2017 tiltrådte Ragni Melstveit stillingen som Prosjektleder i GK Inneklima AS, avdeling Service/eksisterende bygg i Førde.

Ragni er 24 år og kommer sist fra NTNU hvor hun tok en 2 årig mastergrad i Energibruk og energiplanlegging, med spesialisering innen ventilasjon og inneklima i bygg. Før dette gikk hun på Universitetet i Agder, hvor hun tok en bachelor i Fornybar energi, med fokus på bygningsfysikk og energibruk i bygg.

I GK vil hun i all hovedsak jobbe som Prosjektleder innen eksisterende bygg, med tilhørende og varierte oppgaver. Hun vil blant annet jobbe med; energivurdering, rehabilitering og utskifting av tekniske anlegg. Videre skal hun også jobbe med energimerking og tilstandsanalyser med tilhørende tiltak.

GK ønsker Ragni velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer

Geir Halvor Kleiv

Geir Halvor Kleiv er ansatt som Key Account Manager i GK Inneklima AS, Drammen.

2. januar 2017 tiltrådte Geir Halvor Kleiv stillingen som Key Account Manager i GK Inneklima AS, avdeling Service/rehabilitering i Drammen.

Geir Halvor er 49 år og kommer sist fra Kulde og varmeteknikk AS. Her jobbet han med prosjektering av kuldeanlegg, salg, montasje og service. Han var også her styreformann og 50 % eier.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som KAM, med tilhørende og varierte oppgaver i sin avdeling. Han vil bl. annet jobbe med ulike rehabiliteringsprosjekter, samt sørge for å opprettholde gode kunderelasjoner med egne kunder, og ta godt vare på GKs eksisterende- og nye kunder i Buskerud og Drammen. I tillegg vil han også være avdelingens fagmann på kulde og følge opp både kuldeteknikere og lærlinger.

GK ønsker Geir Halvor velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

Paul Myrhaug

Paul Myrhaug er ansatt som Key Account Manager i GK Inneklima AS, Drammen.

2. januar 2017 tiltrådte Paul Myrhaug stillingen som Key Account Manager i GK Inneklima AS, avdeling Service/rehabilitering i Drammen.

Paul er 33 år og kommer sist fra Powertech Engineering i Drammen, hvor han jobbet som prosjektleder. Her hadde han ansvar for prosjektering av byggautomasjon, for bl. annet nye Vålerenga Stadion og Hellerud VGS.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som KAM, med tilhørende og varierte oppgaver i sin avdeling. Han vil bl. annet jobbe med ulike rehabiliteringsprosjekter, samt sørge for å opprettholde gode kunderelasjoner med egne kunder, og ta godt vare på GKs nye- og eksisterende kunder i Buskerud og Drammen.

GK ønsker Paul velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

Brede Amundsen Øie

Brede Amundsen Øie er ansatt som Prosjektingeniør i GK Inneklima AS, Tromsø.

2. januar 2017 tiltrådte Brede Amundsen Øie stillingen som Prosjektingeniør i GK Inneklima AS, avdeling Entreprise i Tromsø.

Brede er 24 år og kommer sist fra National Oilwell Varco Norway AS hvor han jobbet som prosjektingeniør. Her hadde han ansvar for leveranser av offshore borepakker, lavtrykkspumper for borevæske som leveres til offshore borerigger. Videre hadde han ansvar for utarbeidelse og oppfølging av prosjektplaner, prosjektbudsjetter, utarbeidelse og oppfølging av leveransespesifikasjoner mot underleverandører, samt dokumentasjon ihht kontrakt og forskrifter.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Prosjektingeniør, med tilhørende og varierte oppgaver i sin avdeling. Han vil bl. annet jobbe med å bistå prosjektleder ute på byggeplass, sikre krav til HMS, følge opp ulike prosjekter og fremdrift i disse. Dette innebærer også oppfølging av ventilasjonsmontører og koordinering mot andre fag som rør, elektro etc. Han vil også bistå med endringsmeldinger, avvik og varsler i sin avdeling.

GK ønsker Brede velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

GK er en totalteknisk entreprenør og servicepartner. GK tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. GKs løsninger er basert på ledende teknologi, inngående produktkjennskap og flere tiårs driftserfaring. GK har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, vannbårne energisystemer, elektro, energi og rør/VVS.