Advokat Helge A.Tryti i advokatfirmaet Codex med ny utgave av ”Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter”. Fotomontasje: VVSforum/Per H.

Ny utgave av “Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter”

Advokat Helge A. Tryti i advokatfirmaet Codex har kommet med ny oppdatert versjon av boken hvor den fulle tittel er “Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards entreprisekontrakter og kontrakter med forbruker”.

0

Boken har også fått et eget kapittel for kontrakter der oppdragsgiver er forbruker. Håndboken er blitt et standardverk for ikke-jurister, og er blitt pensum på en rekke tekniske fagskoler, på noen fag på Universitetet på Ås, og ved mesterbrevsutdanningen.  Den nye utgaven inneholder en rekke oppdaterte vedlegg som det kan være behov for i det praktiske liv.

Den siste utgaven er på 150 sider mot den forrige versjon som var på 120 sider.

– Bokens utgangspunkt setter fokus på det prosjektlederen/byggelederen ikke har lov å være uvitende om. Den som påtar seg et oppdrag eller har en lederposisjon i ethvert byggeprosjekt må ha et minimum av kunnskap om de kontraktene de forvalter. Boken har som siktemål å gjennomgå det jeg mener er å definere som minimumskunnskaper for å inneha en slik posisjon.  Manglende minimumskunnskaper kan medføre store ekstrakostnader eller store tap. Boken gjør ett forsøk på å gjennomgå det som er absolutt minimum for å kunne håndtere disse kontraktene på forsvarlig måte, sier Tryti.

Boken har også diverse forslag til skjemaer, sjekklister og andre hjelpedokumenter. Alle disse vedleggene og andre hjelpedokumenter kan lastes ned gratis fra www.entrepriserettsadvokater.no”. Hjelpedokumentene kan også bestilles hos Codex Advokater med logo og tilpasset den enkelte mot vederlag.
– Ønsker man å gå dypere inn i de enkelte deler av kontraktene må man gå til kommentarutgavene eller andre kilder som er mer utdypende, fortsetter Tryti.

Tryti forteller at han tror årsaken til at boken har slått an, er at boken er kortfattet og representerer et sammendrag av det som finnes av litteratur. Tilgjengelig litteratur er primært laget for jurister.
– Min håndbok er ikke laget for jurister, men for dem som har et byggeprosjekt hvor det er en kontrakt som skal følges.

Tryti forteller at Codex har undervisning ved noen skoler, og at de hvert halvår gjennomfører kontraktseminaret Enterprise. Dette er et åpent seminar som går over to dager og som er en systematisk og noe utvidet gjennomgang av det som fremgår av boken.

I tillegg arrangeres det hvert halvår et dagsseminar i totalentreprise – NS 8407 / NS 8417. Mer informasjon finner man på: www.entrepriserettsadvokater.no

Boken kan kun bestilles fra fagsidene www.entrepriserettsadvokater.no.