I 1977 fikk Novema AS tildelt "Ferdinandprisen" av Nordberg og Karlsen, en pris til beste leverandør. Til venstre: Disponent Inge Tomren hos Novema og direktør Kristian Nordberg hos Nordberg og Karlsen.

Novema Kulde – mye kraft i 50-åringen

Feirer seg selv med runde år

0

I år feirer Novema Kulde seg selv. For å summere årets 50-års jubilant, er det naturlig å ta utgangspunkt i ventilasjonsfirmaet Randem og Hübert med røtter tilbake til 1930-tallet. 22. juni 1967 ble avtale skrevet for Norsk Ventilasjonsmateriell og Agenturforretning AS, raskt forkortet til Novema. En drøy måned senere ble Novema AS stiftet.

Randem & Hübert hadde siden midten av 1930 tallet hatt et nært samarbeide med Løvig & Sukkestad Mek. Verksted i Oslo. Det var sivilingeniørene Einar Hübert og Terje Randem som begge hadde jobbet i USA, og som vendte hjem til Norge og startet opp sin nye virksomhet.

Utover på 1960-tallet ble det en rekke nyetableringer i bransjen, og markedet for de som hadde vært tidlig ute ble tøffere. Økt konkurranse samtidig som byggeaktiviteten avtok gjorde at flere entreprenører fikk problemer.

Randem & Hübert hadde i begynnelsen av 1960-tallet besøkt den japanske ”Floating Fair”, en messe som ankom Oslo per båt. Her kom i kontakt med Hitachi Ltd. og fikk skrevet forhandleravtale om salg deres kjøletekniske produkter i Norge.

Selskapet hadde allerede agenturene på propellervifter fra Zimmermann, Vest-Tyskland, varmluftsapparater fra Mather & Platt, England, samt noen andre ubetydelige produkter. De fikk også overta fra Løvig & Sukkestad varemerkene Hybra, takviftene TVR, varmluftsapparatene Minivent og Maxivent. Alt lå til rette for dannelsen av et nytt selskap.

En avtale ble utformet mellom Randem & Hübert og det nye salgsselskapet og underskrevet den 22. juni 1967. Det nye selskapets navn ble Norsk Ventilasjonsmateriell og Agenturforretning AS, forkortet til Novema i dagligtale.

Den 29. juli 1967 ble så Novema AS stiftet på advokat Ristings kontor i Rådhusgaten 4 i Oslo. Selskapets aksjekapital på kr. 120.000,- fordelte seg med kr. 60.000,- på Løvig & Sukkestad, kr. 35.000,- på Rolf Jacobsen og kr. 25.000,- på Inge Tomren som den gang var kun 27 år.

Løvig & Sukkestads andel ble innbetalt i form av varer. Det var derfor kun kr. 60.000,- i kontanter som skulle dekke driften av selskapet fremover! Ikke akkurat så mye å gå på.

Novemas første base var beskjedne brakkelokaler i Stanseveien 11 i Oslo.

Til tross for anstrengt likviditet klarte man relativt raskt å etablere sunn drift og omsetningen økte, fra rundt 400 000 kroner i 1967, til 1,4 millioner i 1968.

Klimakjøling var ikke vanlig i Norge før mot slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, og markedet ble dominert av amerikanske Carrier. Kontakten med Hitachi ble styrket og i 1968 ble Novemas første besøk i det japanske selskapets europeiske hovedkvarter i Dusseldorf gjennomført. Samarbeidet med ledende personer i Hitachi skulle vise seg å fungere utmerket, og være til stor nytte i de kommende år.

Forhandlernettverket i Norge var meget godt og bidro i lang tid til å øke salget.

I 1978 er det ti ansatte i Novema og omsetningen er 14,8 millioner kroner. Altså en tidobling på ti år. Plassen begynner å bli et problem, og året etter kjøper man tomt på Skytta. Innflyttingen i et 1600 m2 stort bygg skjer i 1982.

Begynnelsen og midten av 1980-tallet var en ekspansjonstid for Novema. I 1985 ble det etablert kontor i Bergen og like etter i Trondheim. Salget gikk strålende både på ventilasjons- og kuldesiden, og selskapet ble flere ansatte med 25 personer i 1986. Det ble avholdt kurs i kuldefaget for konsulenter, noe som dannet grunnlaget for den berømte konsulenthåndboken, og man var kjent for å ha det beste delelageret i bransjen, noe som var viktig.

Men så kom den berømte jappetiden og kollaps i byggebransjen. Salget svikter og det blir en tung tid med permisjoner, nedbemanning og tøffe forhandlinger med banken. Samtidig bestemmer Hitachi seg for å satse tungt i Asia som betyr at Novema må bestille på prognoser. Inge Tomren gir seg i firmaet og inn som ny daglig leder kommer Erik Ødegård.

Utover på 1990-tallet er Novema den største importøren av Hitachi i Europa. Butikken går meget godt.

I 2002 kommer Trond Kristensen nåværende Daglig leder og Ketil Torp fra ABB og skaper ny giv i bedriften. Rett i forkant av dette har firmaet blitt delt i Novema Aggregater og Novema Kulde. Noverma Aggregater ble solgt ut og Novema Kulde fortsetter i samme lokaler som et rendyrket kuldefirma.

Trond Kristensen er Novema Kuldes daglige leder i jubileumsåret. Han og øvrige medarbeidere merker at det er andre krav i markedet enn i den spede begynnelse, og det arbeides hardt og godt for å gjøre produktspekteret så komplett som mulig.

Novema Kulde AS er i dag et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumper og rørtekniske produkter. Selskapet er også en lærlingebedrift som bidrar til å sikre unge en verdifull arbeidserfaring og kompetanse innen kuldefaget.
Hovedkontoret ligger i Skedsmokorset og har avdelinger i Bergen og Trondheim.

Artikkelen er et sammendrag av tekster skrevet av Inge Tomren og Per Erik Wilsbeck. Hele PDF-dokumentet kan lastes ned her.

Novema Kuldes hovedkontor holder til i Skedsmokorset. Her flyfoto av selskapets bygning.
Gjennom 50 år er det tatt bilder av ansatte, og her er et lite historisk utvalg.
Reklamens makt: et par historiske eksempler på annonsering for Novemas produkter.
Novemas første lokaler var brakken i sirkelen nederst til venstre. Senere flyttet selskapet inn i bedre faciliteter på den andre siden av Stanseveien i Oslo – rød sirkel øverst til høyre.