Leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) Silje Kjørholt.

Nødvendig satsning på fagskolene

Statsbudsjettet: - En nødvendig satsning på høyere yrkesfaglig utdanning:

0

– I statsbudsjettet 2018 foreslår regjeringen økte tilskudd til både studieplasser og kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. En nødvendig satsning på høyere yrkesfaglig utdanning, sier leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) Silje Kjørholt.

Regjeringen foreslår 22 millioner kroner til 638 flere studieplasser på fagskoler. Midlene er en del av opptrappingsplan over to år på 150 millioner med mål om 1275 nye studieplasser.

– Det er en etterlengtet satsning på studieplasser og det blir viktig at disse fordeles til studieretninger arbeids- og næringsliv etterspør fagskoleutdannende fra. Vi vil ha flere studenter på utdanninger som retter seg mot byggenæringen, industrien og helse og oppvekstsektoren, sier leder i ONF Silje Kjørholt.

Prioriteringene i statsbudsjettet følger opp ambisjonene fra stortingsmeldingen “Fagfolk for fremtiden” med nærmere 50 tiltak for å utvikle den høyere yrkesfaglige utdanningen i Norge. Det foreslås tilsammen 68,4 millioner kroner til kvalitetsutvikling.

– Det sender et godt signal til studenter om at fokuset på kvalitet opprettholdes. For at fagskolene skal utvikle seg trenger sektoren midler til oppdatert utstyr, nye bygg og mulighet for faglig kompetanseheving av lærere, sier Kjørholt

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er interesseorganisasjonen til studenter på fagskoler i Norge. ONF ble stifta i 2012 og har i dag 9000 medlemmer på 28 fagskoler i Norge.