Ny Regiondirektør Vest Kristin Stømer Frafjord og Konsernsjef Heidi Wolden.

Kristin Stømer Frafjord blir ny regiondirektør for Kruse Smith

Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for prosjektutvikling for Kruse Smith på Forus og har vært sentral i konsernets satsning på digitalisering og utvikling. Nå blir hun regiondirektør for Kruse Smith på Vestlandet.

0

Stømer Frafjord (49) er utdannet ingeniør innen bygg-og anleggsteknikk og har i tillegg en Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Hun har jobbet i Kruse Smith på Forus siden 2006 og har siden 2008 vært avdelingsleder for Prosjektutvikling. Gjennom denne rollen har hun opparbeidet seg stor kjennskap til markedet og med det vært sentral i arbeidet med kundedrevet utvikling og innovasjon. Gjennom Stømer Frafjord sin ledelse har prosjektutviklingsmiljøet på Forus blitt et ressursmiljø i hele Kruse Smith, blant annet når det gjelder digitalisering og fornyelse av byggeprosesser.

Erfaring med utvikling En av grunnene til at valget falt på Stømer Frafjord var hennes erfaring med endring og utviklingsarbeid.

– Kruse Smith er markedsledende innen bygg og anleggsbransjen i Rogaland. Vi er en bransje med store krav til endring og fornyelse. Kristins bakgrunn, erfaring og kompetanse vil gi oss gode forutsetninger i vårt utviklingsarbeid. I tillegg har hun gjennom lang tid jobbet tett med kunder og byggherrer, en viktig kunnskap å dra nytte av i konsernledelsen, sier Heidi Wolden.

Motivert for oppgaven Kristin Stømer Frafjord vil overta ansvaret for region Vest etter Rune Hognestad, som fra 1.juni overtok som administrerende direktør i Kruse Smith Eiendom.

– Jeg er ydmyk og stolt overfor den oppgaven som står foran, men også veldig motivert. Jeg ønsker å bidra til å bringe Kruse Smith videre i en tid da vår bransje står foran en rekke muligheter. Nye samarbeidsformer med kunder og byggherre, industrialisering og digitalisering av hele verdikjeden er noen av disse endringene, sier Stømer Frafjord.

Hun tiltrer rollen som regiondirektør med umiddelbar virkning.