Illustrasjonsfoto. Foto:Veidekke.

Kraftig vekst i nye boligprosjekter

48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal 2016:

0

Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger.

Selv om det var vekst på slutten av 2016, var pågangen av nye ordrer stor også i 1. kvartal 2017. Totalt økte ordretilgangen på nye prosjekter for bygge- og anleggssektoren med 28 prosent i forhold til i 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. Mens tilgangen av byggeprosjekter økte med 36 prosent, økte verdien av nye anleggsprosjekter med 15 prosent.

Ordrereserven for bygge- og anleggsnæringen var 13 prosent høyere enn i 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. Beholdningen av boligprosjekter steg med 35 prosent, mens beholdningen for næringsbygg hadde en mer beskjeden utvikling med 4 prosent vekst.

Sammenlignet med utgangen av kvartalet før økte ordrereserven innen bygg og anlegg med 8 prosent.