Jon Sivert Nielsen konstituert som adm. direktør i Oras AS.

Jon Sivert Nielsen konstituert som adm. direktør i Oras AS

Oras AS har valgt å konstituere Jon Sivert Nilsen i stillingen som konstituert adm. direktør i Oras AS inntil en permanent erstatter er på plass.

0

– Rune Martini har som kjent takket ja til ny lederjobb i Hallmaker gruppen. Prosessen med å finne en etterfølger vil erfaringsmessig ta noe tid. For å få til en god ledelsesmessig kontinuitet, har vi derfor valgt å konstituere Jon Sivert Nilsen i stillingen inntil en permanent erstatter er på plass, sier styreleder i Oras, Svein Sivertsen i en pressemelding.

– På denne måten sikrer vi at Rune Martinis oppgaver og erfaringer blir forsvarlig overlevert under hans oppsigelsestid. Jon Sivert Nielsen har lang og solid erfaring med å lede selskaper med prosjektvirksomhet, både i Norge og internasjonalt. I tillegg støttes Jon Sivert av en vel fungerende ledergruppe, avslutter Sivertsen.