UpoBio kan nå benyttes uten autorisasjonskurs. Det er imidlertid viktig at produktet brukes riktig for å oppnå den tilsiktede effekt. Uponor stiller gjerne opp for å informere om hvilke muligheter løsningen gir for fremtidige prosjekter.

Holder tett når det blir hett

UpoBio branntettemasse:

0

UpoBio branntettemasse øker tilgjengeligheten og friheten til å designe og utnytte baderommet optimalt. Tappesteder kan plasseres der man ønsker – også på brannvegger. Brannklassifiseringen er solide EI 120, noe som tilsier at massen holder tett i to timer.

UpoBio sikrer liv og verdier
– Nå kan man på en enkel og rimelig, men faglig riktig måte, få brukt alle veggene i badet uten å bryte branncellen. Dette åpner for en helt ny verden for arkitekter og konsulenter når de skal beskrive utstyr og rørinstallasjoner. Muligheten for å være kreativ med løsninger og plasseringer øker dramatisk, forteller teknisk sjef Terje Andersen hos Uponor i en pressemelding.

Med UpoBio branntettemasse blir det mulig å installere utstyr som servanter, klosetter og dusjer på brannvegger. Arealene på bad kan utnyttes mye bedre enn tidligere, forteller salgs- og markedssjef Kristian Langebeck og teknisk sjef Terje Andersen hos Uponor.

Trenger ikke autorisasjon
NS 3911 er endret og nå er det ikke lenger krav til autorisasjonskurs for å kunne benytte UpoBio branntettemasse. Tilgangen og mulighetene for installatør/rørlegger blir fra og med nå enklere, men man må selvfølgelig sette seg inn i materiell, dokumentasjon og krav. En instruksjonsvideo på Uponors hjemmesider forklarer hvordan løsningen benyttes.

Enkelt i bruk
Dette er noe både salgs- og markedssjef Kristian Langebeck og teknisk sjef Terje Andersen i Uponor ønsker velkommen.
– Produktet er enkelt i bruk, og ved å følge instruksjonene kommer man faglig sett i mål på en enkel og kostnadseffektiv måte. Branntettingen rundt våre skap og rør blir veldig bra, noe som åpner for helt nye muligheter på baderommet, forklarer Andersen.
Løsningen består av UpoBio patron og et verktøy som sørger for at brukeren får massen i korrekt fylledybde.

Stort potensiale
– Uponor vil ha stort trykk ute i markedet hos rørleggere, entreprenører og konsulenter. Løsningen bør være tilgjengelig for alle rørleggere og montører, noe som vil gi entreprenører, utbyggere og arkitekter frihet til å utforme og utnytte baderommet optimalt og plassere tappesteder der man ønsker. Forutsetningen er at man benytter Uponors skap og rør i kombinasjon med UpoBio, forteller Langebeck.

Fakta:
UpoBio kan brukes på Uponors rør opp til Ø125 og til tetting av åpninger eller utsparing opp til 300x100mm med flere rør i. Her kan rørleggere og montører sikre branntetting samtidig med montering av bokser og rør. Branntetting til rett klassifisering gjøres på en rask og sikker måte. UpoBio skal kun brukes rundt Uponors egne Veggbokser og rør. Produktet beholder isolasjonen og integriteten i både betongkonstruksjoner og hulromsvegger med gipsplater.

Testet og godkjent
UPOBIO er testet etter nyeste EN standarder ved de beste laboratorier i Europa.
• Testet til EN 1366-3: 2009 & EN 1366-4: 2009 brannmotstand.
• Klassifisert etter EN 13501-2.
• Testet til EN 1026 Lufttetthet.
• Testet til EN 10140-2 Lydreduksjon.
• Ekspanderer over 20 ganger.
• Antatt levetid 10 år.

UpoBio er utviklet i Norge gjennom et samarbeid mellom Uponor AS og Biokjemi Norge AS.