Brødrene Dahl jobber systematisk med å unngå skader i alle deler av virksomheten. De vil gjerne dele sine erfaringer med resten av bransjen, slik at alle kan lære av hverandre. - Visjonen er at det skal gå fem år mellom hver fraværsskade, sier Pål Eggum, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i BD.

HMS-arbeidet i Brødrene Dahl bærer frukter

– Alle skal komme friske og raske hjem fra jobb – hver eneste dag. Så enkelt er det, sier Pål Eggum, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Brødrene Dahl.

0

I 10 år har han jobbet sammen med resten av organisasjonen for å redusere antall hendelser i selskapet, og nå ser han at arbeidet bærer frukter.

Visjonen er at det skal gå fem år mellom hver gang noen skader seg på jobb slik at de må være hjemme.

Handler om kultur
Dersom man skal lykkes i arbeidet må sikkerhet prege alle deler av selskapet. Eggum mener det er tre forhold som gjør at Brødrene Dahl lykkes. – Som selskap tar vi alle de praktiske og tekniske sidene svært alvorlig. Vi har kontinuerlig innsats for å sjekke alt går riktig for seg og lære opp de ansatte. Og vi har en eier og ledelse som hele tiden måler utviklingen. Til sammen bidrar disse tre faktorene til at helse, miljø og sikkerhet er i bevisstheten til de ansatte jevnlig, sier Eggum.

Godt sikkerhetsarbeid har både en teknisk side og en menneskelig side. – Det tekniske er selvsagt viktig. I Brødrene Dahl tuller vi aldri med de små, men viktige tingene. Vi passer på at det blir gjort service og ettersjekk på sikkerhetsutstyr og at nødutganger er merket og tilgjengelige. Alle de små tingene som avgjør kan være avgjørende for liv og død. Denne innsatsen gjør også at medarbeiderne ser at selskapet tar sikkerhet alvorlig. Da er det lettere å etablere en sikkerhetskultur, forteller Eggum.

Lære av de beste
Eggum og hans team reiser hele tiden rundt i Brødrene Dahls avdelinger landet rundt for å sjekke at alt står bra til. – Vi er bevisste på å spre det vi ser som beste praksis. Selv om vi er kritiske er det også viktig at vi ikke reiser rundt for «å ta» noen. Vi reiser rundt for at alle skal vite hvordan vi kan bli bedre. Vårt utgangspunkt er at alle vil jobbe trygt, vi må bare hjelpe dem å få det til. Derfor snakker vi med de ansatte hele tiden, sier Eggum.

Brødrene Dahl har nå spesiell oppmerksomhet rundt at de ansatte ikke skal ta snarveier i hverdagen. – Vi har en del småskader, ting som ikke er så alvorlig at folk blir borte fra jobb, men som likevel kan kreve et legebesøk. Noe av dette kommer fra at folk «skal bare», i stedet for at de tenker seg om og gjør ting helt etter boka. Vi kjører nå kampanjen «Tenk deg om» for å øke hver enkelt medarbeiders bevissthet rundt egen og kollegenes sikkerhet, forteller HMS-sjef Eggum.

Ledelse er avgjørende
Brødrene Dahl er eid av det franske selskapet Saint-Gobain. De har hatt stor påvirkning på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. – Vi har eiere som hele tiden passer på, krever rapporter og gir tilbakemeldinger. De har også gitt oss en struktur for hvordan vi skal jobbe med sikkerhet. Det betyr mye å ha en eier som faktisk viser engasjement for sikkerheten, sier Eggum.

Også toppledelsen bruker mye tid på sikkerhetsarbeidet. Alle regionene rapporterer inn hver måned, og rapportene følges opp av selskapsledelsen. – Det er god ledelse på alle nivå som bidrar til at de ansatte skjønner hvordan de skal jobbe sikkert. Også er det hver enkelt ansatt som gjør jobben. Fremtiden vil vise om det vi gjør er godt nok til å sikre at alle medarbeidere kommer uskadde hjem fra jobb hver eneste dag, slik vi ønsker, avslutter Pål Eggum, leder for helse, miljø og sikkerhet i Brødrene Dahl.