Haukland sykehus. Illustrasjon

Helse Bergen satser på Lean og digital byggeplass

Byggeprosjektet: Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2 (BUS2):

0

Helse Bergen HF er i full gang med rivearbeidene på tomten som skal romme trinn 2 av det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS2). De nye 50 000 kvadratmeterne skal bli ett fullverdig sykehusbygg med alle funksjoner; sengeposter, poliklinikk, operasjonssaler, post operative arealer, radiologi, fødestuer, mottak, laboratorium, kontor og forskningsarealer mm.

– Vi skal bygge ett topp moderne sykehus, og tar derfor i bruk topp moderne digitale verktøy til prosjektering, bygging og i møtet med våre brukere som skal flytte inn i det nye bygget, skriver prosjektkontoret til Helse Bergen i en melding.

Helse Bergen ser at det er stor utvikling innenfor digital samhandling, LEAN/VDC og 4D, og at de store entreprenørene er med på å styre denne utviklingen. Helse Bergen er tydelige på at dette er en utvikling de vil være med på, og at det derfor er satset store ressurser på BIM, nettbrettløsning og 4D fremdriftsplanlegging.
– I tillegg sitter vi i disse dager og planlegger hvordan vi ser for oss å benytte Lean filosofi og Lean metodikk gjennom hele prosjektet, og har spesielt fokus på fremdriftsplanlegging og byggeplassoppfølging,  skriver prosjektkontoret videre.

 

Byggeprosjektet skal gjennomføres i delte byggherrestyrte entrepriser, og for å sikre seg at tilbudene optimaliseres har Helse Bergen valgt å benytte seg av fleksible konkurranseformer og prekvalifisering.
– Basert på arbeidsmetodikkene vi har valgt i dette prosjektet, med spesielt fokus både på Lean konstruksjon og digital samhandling, tror vi at kombinasjonen prekvalifisering og forhandling vil gi oss og entreprenørene de beste forutsetningene for videre samarbeid.

30. mai inviteres entreprenørene til informasjonsmøte for å høre mer om prosjektet og planlagte anbudsutsendelser det kommende året.

Informasjonsmøte om prosjektet
Tirsdag 30.05.2017 kl. 12:00 – 15:00,
Haukeland Universitetssjukehus
Kurs og konferansesenteret, Bikuben, Auditoriet.

Agenda
12.00     Velkommen v/ Kristian Brandseth, Helse Bergen
12.10     Generell info om prosjektet og bygget v/ Helge Bergmann, Helse Bergen
12.30     Anskaffelsesprosessen v/Åshild Fløysand, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
12.50     Pause
13.10     Presentasjon av bygget og tekniske løsninger v/ Anders Lager, KHR og Ørjan Erlandsen, Cowi
13.50     Lean, systematisk ferdigstillelse og digital samhandling på BUS2 v/ Anita Topdal, Helse Bergen
14.20     Rendra – arbeidsprosesser på byggeplass
Synchro 4D fremdriftsplanlegging
14.50     Spørsmål

Oversikt over entrepriser
K201 Byggentreprise – Grunnarbeid, råbygg, tetthusarbeider og utomhusarbeider
K202 Bygningsmessige arbeider innvendig
K204 Prefabrikkerte bygningskonstruksjoner, OP-stuer m.m.
K206 Løst inventar
K301 Rørarbeider innvendig
K302 Ventilasjonsarbeider inkl. operasjonstuer
K401 Elektro og teleinstallasjoner
K501 Alarmanlegg
K502 Bilde og AV-systemer
K601 Heiser
K603 Avfalls- og tøysug-anlegg
K604 Rengjøringsmaskiner – sengevask