Første vannskadesikre og utskiftbare rør-i-rør-system for brannslokking

Godkjent for nedstøping:

0

PrevPex er bransjens første vannskadesikre og utskiftbare rør-i-rør-system som har oppnådd Teknisk Godkjenning med sertifikat fra Sintef Certification for bruk i vanntåkeanlegg.

– Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet med å oppnå Teknisk Godkjenning fra Sintef Certification. Det er utført omfattende fullskala branntester med rørsystemet ved RISE Fire Research i Trondheim og BRE Global i Storbritannia iht. internasjonale brannteststandarder. Testprosedyrer som ligger til grunn for godkjenningen, er basert på minimum 50 års levetid i Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg, forklarer Erling Mengshoel, daglig leder i Prevent Systems i en pressemelding.

Mange entreprenører bygger leilighetsbygg med plattendekke eller plasstøpt dekke. PrevPex rør-i-rør-systemet er spesielt godt egnet for nedstøping i disse dekkene, men også hvor det lektes ned. Med tilførsler til fordelerskap i leilighetene fra vannskadesikrede sjakter, legges rør-i-rør fra fordelerskap ut til hver dyse. Systemet er vannskadesikret, utskiftbart, lett påviselig i tilfelle vannlekkasje, slik regelverket beskriver for skjulte rørføringer.

– Godkjenningen for nedstøping betyr at entreprenørene sparer både plass og masse tid for installasjon, uttaler Erling Mengshoel som også fremhever de svært lave vedlikeholdskostnadene.

Prevent Systems vanntåkeanlegg er et lavtrykksanlegg, og fungerer slik sett optimalt med et rør-i-rør-system som har lavt trykktap på grunn av direkte løp – ingen innsnevringer.

En ofte oversett gevinst ved rør-i-rør-løsningen i kombinasjon med lavtrykk vanntåke, er betydelig færre koblinger som gjør installasjonen vesentlig raskere, men også reduserer antall mulige lekkasjepunkter.

Dokumentert effektiv brannslokking, med mindre vann, mindre rørdimensjoner av høy korrosjonsfri kvalitet, vannskadesikret og utskiftbart, har allerede gjort systemet ettertraktet. Det er blitt en foretrukket løsning hos flere av Norges ledende entreprenører, og det er installert i tusenvis av leiligheter rundt om i landet allerede. Det at det nå foreligger et sertifikat på systemet vil forhåpentligvis øke etterspørselen ytterligere, sier Prevent Systems’ daglige leder.