På bildet ser vi ledergruppen i Flow Trøndelag VVS AS og Atle Storås fra Dovre Sertifisering AS.

Flow Trøndelag VVS er ISO sertifisert

ISO 9001:2015 sertifisert:

0

Flow Trøndelag VVS i Trondheim har nå fått beviset på at selskapet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet.

– Vi kan nå dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem, men fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester, sier Greif Sæther, daglig leder i Flow Trøndelag VVS AS i en pressemelding.
– Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder.

Siden juni 2017 har FLOW Trøndelag VVS AS jobbet aktivt med oppgradering av sine styrings- og avvikssystemer.

I desember 2016 ble det besluttet å søke om sertifisering innen kvalitetsledelse for alle forretningsområder i FLOW Group.

– Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier Sæther.
– Vi er meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen ISO 9001:2015 i Norge, og vi ønsker å gå foran og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen.

Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i Flow Trøndelag VVS, påpeker at det er nå jobben virkelig begynner.
– Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy, avslutter han.