Mellomila 57 i Trondheim.

FLOW Trøndelag VVS installerer alt av sanitær, varme og sprinkler

Boligprosjekt i Trondheim

0

FLOW Trøndelag VVS inngår avtale med Koteng AS verdi ca 9 millioner. Avtalen gjelder for områdene sanitær, varme og sprinkler i 43 leiligheter i Mellomila 57 i Trondheim.

Koteng Bolig skal bygge 43 leiligheter på en av de siste tomtene i Ila i Trondheim. Beliggenheten er unik og grenser til det flotte parkområdet ved Ilabekken.

Ila er stedet hvor gammelt møter nytt. Her står tradisjonsrike hus side om side med nye, moderne boliger, og det er et etablert og sammensatt bomiljø hvor studenter, barnefamilier og den eldre generasjon trives.

Det ble jobbet lenge med å tilpasse prosjektet mellom småhusbebyggelsen i nord og den nyere bebyggelsen i vest.  Resultatet er blitt en bygningskropp som former en hestesko inn mot et utenomhusareal som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken. Prosjektet er med på å komplettere gateløpet slik at området får et mer bymessig preg.

Prosjektet, tegnet av Siv. Ark Odd Thommesen har 43 leiligheter, som varierer fra 37 til 152 m². Leilighetene har en gjennomarbeidet planløsning. Vi har lagt vekt på at alle leilighetene skal ha balkong eller privat uteplass. Gjennomlys med utsikt fra nord og sola fra sør, har vært viktig. Prosjektet har et felles uteareal for rekreasjon og som møteplass for beboerne. Fasaden blir utført i tegl, – et bestandig materiale som sørger for vedlikeholdsfrihet.