Bilde av administrasjon- og ledergruppe i FLOW Meisingset VVS AS, Rønnaug Nornes leder for K-HMS i FLOW Group og Atle Storås kvalitetsrevisor i Dovre Sertifisering.

Flow Meisingset VVS er ISO sertifisert i ledelsessystemer for kvalitet

FLOW Meisingset VVS AS i Bærum er nå det femte Flow Group selskapet som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet. – Vi kan nå dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem, og fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester, sier Mads Meisingset, daglig leder i selskapet.

0

Som en del av Flow Group sin satsing på kvalitetsledelse, startet Flow Meisingset VVS AS sin implementeringsprosess i juni i år, og ble torsdag denne uken sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

– Kvalitet innebærer at vi gjør jobben riktig første gang og at vi i alle deler av prosessen innfrir kundens krav og forventninger. Vi skal være den foretrukne leverandør og arbeidsgiver innen våre fag. Kvalitet handler om å stille krav til seg selv og sette sin egen standard, sier Meisingset i pressemeldingen.

– Det er vår kompetanse, kvalitet, innovative løsninger og pålitelige gjennomføringsevne kundene etterspør. Det er således viktig at vi kontinuerlig sørger for at våre tjenester, produkter og prosesser videreutvikles, oppgraderes og forbedres. Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder.

Prosessen med å implementere ISO 9001:2015 har vært fasilitert av Rønnaug Nornes, som er leder for K-HMS i Flow Group. Hun har også hatt ansvaret for implementeringen i alle Flow selskap i Norge, noe som hun også skal gjøre med de nye Flow Business Partner selskapene som kommer inn i Flow Group i 2018.

– Rønnaug har planlagt og ledet prosessen på en måte som har gjort at vi har kunnet gjennomføre det ambisiøse initiativet som gruppen iverksatte om ISO 9001 sertifisering av alle selskap i løpet av 2017, sier Meisingset.

– Initiativet med innføring ISO 9001:2015 i alle Flows selskaper er iverksatt for å øke robusthet, redusere risiko og sørge for kontinuerlig forbedring, sier Rønnaug Nornes.

Meisingset forteller at de er meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen i Norge, og at de ønsker å gå foran og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen.

Lederen av Flow Meisingset bruker anledningen til å skryte av sine medarbeidere. De er vår viktigste ressurs, er dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk som bidrar til gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. – Jeg vil derfor rette en stor takk til mine medarbeidere for en enormt bra innsats det siste året, og ber dere ta til dere hva kvalitetsrevisor sa: Mektig imponert over hva dere har fått til på så kort tid, ikke minst sett i lys av de omfattende organisatoriske endringene dere har vært igjennom i høst.

-Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, avslutter Mads Meisingset i meldingen.