Fra venstre, Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS og som inntil nå har vært styrleder, Knut erling Årstad, ny styreleder i Flow Group, og daglig leder, Mads Meisingset.

Flow Group utvider styret med eksterne personer

Under gårsdagens generalforsamling i Flow Group ble det gjort flere endringer i styret. Eksterne ressurspersoner trer inn, og i tillegg ble ny styreleder valgt.

0

– Som en del av profesjonaliserings prosessen i Flow Group er det arbeidet med å sette sammen et nytt styre med sterk kompetanse og omfattende erfaring innen strategi, HR, juss, kvalitet, HMS, innovasjon og endringsledelse for å kunne gjennomføre de strategiske planene og realisere ambisjonene som eierne i Flow Group har definert, sier Mads Meisingset, daglig leder i Flow Group.

De nye eksterne styremedlemmene i Flow Group er:
• Jens Chr. Terjesen, tidligere adm.dir. i BIS Industrier (Bilfinger Industrier), og med omfattende toppleder bakgrunn
fra olje- og gass sektoren, blant annet fra Fabricom, Halliburton Subsea og NUI (datterselskap av Statoil).
• Kurt Harald Aase, tidligere HR direktør i BIS Industrier (Bilfinger industrier) og Fabricom.
• Aksel Stenerud, HR direktør i Statoil, og med internasjonal bakgrunn fra blant annet Exxon.
• Kristian Aksland, advokat i Kluge, med spesialisering innen entreprise rett.
• Knut Erling Årstad (ny styreleder i FLOW Group) rådgiver innen strategi og corporate governance, og med lang erfaring fra rådgivingsvirksomhet for toppledere og styrer innen olje og gass sektoren, samt fasilitator innen konsept og kompetanseutvikling for forskjellige kjede- og franchisevirksomheter.

Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS som inntil nå har vært styreleder i Flow Group, overlater roret til Knut Erling Årstad. Det har også vært meningen at en ekstern styreleder skulle inn når organisasjonen kom skikkelig på plass.

I tillegg vil dagens hovedaksjonærer være representert i Flow styret med følgende personer:
• Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS
• Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Meisingset VVS AS
• Jan-Erik Urhaug, daglig leder i FLOW Bjørgvin VVS AS
• Greif Særther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS AS
• Håvard Hildrum, salgs- og markedssjef i FLOW Trøndelag VVS AS

– FLOW Groups aksjonærer er meget godt fornøyd med å ha tiltrukket seg personer med omfattende kompetanse og erfaring fra store, utfordrende og komplekse prosjekter og organisasjoner, sier Meisingset.

Det nye styret i FLOW Group er nå i gang med en norsk og skandinavisk ekspansjonsplan med FLOW Business Partnere innen vvs, elektro og ventilasjon.