Flow Group samlet på et brett. Fra venstre: Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS, Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group og FLOW Meisingset AS, Rolf Wedø, faglig leder i FLOW Best Elektro, Jan-Erik Urhaug , daglig leder i FLOW Bjørgvin VVS, og Ketil Mikalsen, styreleder i FLOW Group, og daglig leder i FLOW Bredsen VVS i Arendal.

FLOW Bredesen VVS skal være pilotbedrift

Er i gang med ISO 9001:2015 implementering:

0

FLOW Group er i gang med ISO 9001:2015 implementering. Som en del av profesjonaliseringen i virksomhet- og kvalitetsstyring i FLOW selskapene har FLOW Bredesen VVS AS i Arendal blitt valgt ut til å være gruppens pilotbedrift for implementering av den internasjonale kvalitetssikrings- standarden ISO 9001:2015.

Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS og styreleder i FLOW Group.

ISO 9001 er verdens mest annerkjente standard for kvalitetsstyring.

Det skriver Flow Group i en pressemelding fredag.

Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS og styreleder i FLOW Group, er selv prosesseier for implementeringen, og prosessen fasiliteres med kompetanse-ressurser fra olje- og gassektoren.

– Hensikten med implementering av ISO 9001:2015 i FLOW Group er å jobbe bevisst og målrettet med virksomhetens kvalitetssystem. Vi ønsker å bidra til økt effektivisering av arbeidsprosesser, og tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av kundeopplevelser, og ytterligere øke kundetilfredsheten, sier Mikalsen.

– Samtlige FLOW selskaper vil starte tilsvarende prosess i løpet av 2017, og erfaringene fra implementeringen i FLOW Bredesen VVS AS vil gi gruppen solid erfaring og kompetanse i kvalitet- og endringsledelse.

Prosessen er forankret på ledelsenivå og alle ansatte involveres i de endringene som de forbedrede prosessene medfører i hverdagen. Tilbakemeldingen fra større kunder innen B2B segmentet er meget positive til den bevisste og offensive holdningen ledelsen i FLOW Bredesen VVS viser med å starte dette kvalitets intitiativet i bransjen, skriver Flow Group avslutningsvis i meldingen.