– Ecodesigndirektivet skjerper kravene til effektive anlegg fra 2018

Slutten for Co2 og spesialbygde anlegg?:

0

– Slik vi og våre leverandører kjenner markedet er det ingen i dag som kan masseprodusere ferdige standard aggregater som både bruker naturlige kuldemedier og er godkjent i Ecodesign. Tilfredsstiller man ikke kravene, får man heller ikke CE merke og produktet er da ikke lovlig for salg i Norge fra 1.januar 2018.

– Det er det viktig å være oppmerksom på, sier Per Erik Wilsbeck i Novema kulde.

Per Erik Wilsbeck, Novema kulde

Naturlige kuldemedier
Norge har ingen produksjon av kjøl- og varmepumpeaggregater. Det som har blitt produsert er stort sett innen kjøl og frys.
– Co2 har dårlig effektfaktor i klimaanlegg, og vil sannsynligvis ikke kunne klare kravene i det nye Ecodesigndirektivet, og prismessig snakker man også om en 2-4 ganger høyere pris.

Når det gjelder propan har det vært testet og funger fint, men restriksjoner i mange land gjør at det er vanskelig for en stor fabrikk å gå for en løsning som bare kan selges noen steder. Vi har i dag propan kjølemaskiner opp til 350 kW, men ikke propan varmepumper og siden 90 prosent av markedet består av varmepumper så er markedet lite. Prisen her er også 2-3ganger høyere, sier Wilsbeck.

Han sier videre at ammoniakk også er nevnt i denne sammenheng, men han tror det er lite sannsynlig at man vil fylle opp skoler, barnehaver og kontorbygg med giftige ammoniakk anlegg.

– De produsentene som lager ammoniakk anlegg måtte finnes snakker om kundetilpasset spesialbygde anlegg og ofte da som rom i rom produkter. Men siden vi snakker om teknikk så kan alt selvsagt endre seg. Men jeg har vanskelig på kort sikt å se det enorme arbeidet de store fabrikkene gjør for å tilpasse sine fabrikker til nye krav, kan gjøres manuelt av en liten produsent, påpeker Wilsbeck.

Ecodesign
Alle fabrikker som produserer kjøle- og varmepumpeaggregater jobber nå intenst med å tilfredsstille de skjerpede kravene fra EU. Hensikten bak disse kravene fra EU, er i trinn å øke kravet til effektivitet på kjølemaskiner og varmepumper. Første ordentlige trinn kommer 1. januar 2018, og neste 1. januar 2021. En rekke nye forkortelser med krav vil da komme.

Wilsbeck sier at kun 10 prosent av dagens produkter tilfredsstiller kravene i 2021.

– Alle kjølemaskiner og varmepumper får et minimum krav for å kunne selges. Har man ikke klassifisert aggregatene etter Ecodesign så får man heller ikke CE merke. Avvik i forhold til oppgitte data i Ecodesign, kan ved kontroll føre til store bøter.

Spesialbygde anlegg
Spesialbygde aggregat uten dokumentasjon etter Ecodesign og CE merke er derfor ikke lov å produsere og selge i Norge. Og per dags dato ser det ut til at de store produsentene av aggregater, kompressorer og kuldemedier ikke ser ut til å endre sin politikk.
– Vi vet er at det skal bygges en ny stor fabrikk for scrollkompressorer i 2018/2019 med R32 som vil erstatte deler av R410a, men da snakker vi 3 – 4 år frem før produktene er klare for markedet. Så status i dag er etter vårt syn er at R410a, fremdeles er best på luftkjølte aggregater og aggregat med scroll kompressor. R1234ze egner seg ikke til varmepumper, men lav GWP ved kjølemaskiner. Samtidig er R1334yz altfor dyrt og laget i små mengder, og mediet er foreløpig ikke godkjent av de store kompressorleverandørene. Men vi mener at R513 er et godt alternativ til R134a, understreker Wilsbeck.

– At vår miljøvernminister er blitt fortalt at vi er ledende på Co2 endrer ikke saken. Av antall leverte anleggskapasitet i Norge er det fremdeles en liten del, og da hovedsakelig innen kjøl – frys. Teknisk vil Co2 komme veldig dårlig ut i Ecodesigndirektivet, og vil trolig falle ut. Vi anbefaler derfor at konsulenter og kunder å satse på energi-riktige anlegg som tilfredsstiller EU sine energikrav.

EU-direktiver
Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre marked i norsk rett.
– Norge har dog mulighet til å reservere seg mot EU-direktiver, men det har ikke blitt gjort i løpet av de årene Norge har vært et EØS-land. EFTA’S overvåkningsorgan (ESA) har til oppgave å kontrollerere at Norge tar direktivene inn i norsk lovgivning, sier Wilsbeck.

– EU lager altså samme klasser på kjølemaskiner og varmepumper som vi ser på andre kjente produkter og de dårligste klassene blir etter hvert ikke lov å selge.

Så er dette slutten for Co2 og spesialbygde anlegg?
–  Ja det mener både vi og våre leverandører tror det, men ingen vet hva som skjer om 5-10 år, avslutter Wilsbeck.