Prosjektleder Lars Magnus Ballangrud i GK Inneklima, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i samtale om ombyggingen på Haugen Grendeskole.

NHO-lederen fikk energi-innspill fra GK-Gruppen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøkte torsdag Haugen Grendeskole i Oslo. Der fikk hun høre hvilke muligheter byggebransjen kan tilby for å oppfylle de nye energimålene i bygg, samt behovet for en ny fagutdanning innen ventilasjonsteknikk.

0

Under møtet fikk Skogen Lund en gjennomgang av de tekniske mulighetene som byggebransjen har å tilby i dag, og som med dagens teknologi er fullt gjennomførbart.

Til stede på Haugen Grendeskole, som totalrenoveres for å tilfredsstille dagens krav til læremiljø og inneklima, var representanter fra Undervisningsbygg – oppdragsgiver, GK Inneklima, Asker Entreprenør, og VKE.

Representantene som hadde invitert NHO-sjefen til møtet på byggeplassen er helt klare på at skal de nasjonale målene om mindre energibruk oppnås, vil mer effektiv bruk av energi i bygninger være et tiltak man ikke kommer utenom. Det kreves imidlertid en bredere offensiv på investeringssiden, ved siden av sårt etterlengtet fagutdanning på drift og vedlikehold.

I Energimeldingen fra Stortinget heter det at energiforbruket i eksisterende bygg skal reduseres med 10 TWh fra dagens årsforbruk.

Konsernsjef i GK-gruppen, Jon Valen-Senstad åpnet seansen med å poengtere at skal det grønne skiftet i Norge gjennomføres i henhold til målsetningene, krever det at byggebransjen gjør sin del av jobben.
– Skal det skje må vi legge til rette for at det er god økonomi. Vi må tenke blått, hvis vi skal få til det grønne skiftet, og vi har allerede oppskriften for hvordan byggebransjen kan spare 10TWh. Teknologien er tilgjengelig i dag.

Saken fortsetter under bildet:

– Rehabilitering av bygg til å bli mer energieffektive har erfaringsmessig et enormt potensiale, påpekte konsernsjef i GK Norge, Jon Valen-Sendstad under møtet på Haugen Grendeskole.

Stor energibruker
Norske bygninger står for ca. 40 % av energikonsumet på nasjonal basis, og med dagens teknologi og løsninger er det et stort potensiale for å redusere bruken av energi.
– Rehabilitering av bygg til å bli mer energieffektive har erfaringsmessig et enormt potensiale, påpekte konsernsjef i GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad, som oppfordret NHO til å bidra med å sette fokus på byggebransjens muligheter. Byggebransjen er en betydelig industri som står klar til å bidra til det grønne skiftet gjennom å bygge nye energieffektive bygg, og særlig å rehabilitere til både bedre inneklima og høyere energistandard i eksisterende bygningsmasse.
– Undervisningsbygg og Statsbygg, ved siden av Bærum kommune er gode forbilder i så måte, de har både fokus på både forvaltning og energisparing, og har meldt sine behov til byggebransjen og gitt oss utfordringene. Vi håper flere kommuner og etater ser hva disse har klart å få til, uttalte Valen-Sendstad, som kunne vise til at EPC kontrakter ofte resulterte i reduksjoner i energibruk mellom 30 og 40 %.
– Byggebransjen har store forretningsmuligheter i det grønne skiftet, vi står klare til å gjøre jobben. NHO har kompetanse og mulighet til å være med å skyve dette framover i riktig retning, påpekte Valen-Sendstad.

Ventilasjonstekniker – et hull i utdanningen
Et område med stort potensiale for energisparing er bedre drift og vedlikehold av byggene. Her har det i mange år vært etterlyst en fagutdanning tilpasset moderne teknikk og energikunnskap.

– Vi er klare til å gå igang og venter utålmodig på at Kirke og Utdanningsdirektoratet skal gjøre jobben ferdig. Hele bransjen har lagt til rette for å komme igang med en ny fagutdanning innen ventilasjon og energi. Vi har skole, fagplan og alt klappet og klart for et prøveår. Vi er nå i en kritisk fase, og det hadde virkelig vært fint å komme igang allerede til høsten, sa Steinar Holm, styreleder i VKE.
Holm pekte på at det har vært et stort faglig hull som man nå håper skal kunne fylles med kompetente teknikere.

Saken fortsetter under bildet:

Styrelder Steinar Holm og daglig leder Aud-Børset i VKE mener behovet er en ny fagutdanning innenfor ventilasjonsteknikk og energi er tvingende nødvendig for å kunne tilby god nok kompetanse ovenfor byggebransjen.

– Vi har et etterslep på minst 2000 fagfolk. Det nye ventilasjonsfaget skal gi best mulig inneklima med lavest mulig energibruk, det skal undervises i systemene, påpekte Holm.
Utdanningen vil være en to- årig yrkesutdanning som starter med elektro og går videre på ventilasjonsteknikk og videre to års læretid.
– Etter å ha kjempet for å redde kuldefaget har vi sett et rekordantall søkere til et beslektet fag med stor nasjonal betydning. Det er viktig at det offentlige nå kommer bransjen i møte med tilrettelegging slik at vi kan få dette til, det er et stort behov for nøkkelpersonell som kan bidra til det grønne skiftet gjennom energisparing og godt inneklima, sa Holm.

Imponerende prosjekt
Haugen Skole er både et prosjekt av antikvarisk betydning og en skarp øvelse i å skape godt inneklima med moderne energiløsninger. Prosjektet startet egentlig som en rehabilitering av energi- og ventilasjonsanlegget, men har munnet ut i en total rehabilitering.
Haugen restaureres rent arkitektonisk tilbake til 70-tallet, mens den både energi- og klimateknisk ledes inn i framtiden. Den vil få høyeste energistandard med energibrønner og balansert ventilasjon, med moderne behovsstyring av inneklima etter behov.
– Det har vært en utfordring å bygge energianlegget inn i skolen uten å la det gå ut over interiøret. Blant annet er ventilasjonskanaler gravet ned i bakken, for ikke å ta ut takhøyden, på syttitallet tok ikke ventilasjonsanleggene så mye plass, forklarte prosjektleder Lars Magnus Ballangrud ved GK Inneklima.

Kristin Skogen Lund ble imponert
Kristin Skogen Lund ble synlig imponert over både prosjektets antikvariske ambisjon og hvor teknisk avanserte skolene er i ferd med å bli på energi og ventilasjon.
– Jeg vet at mange offentlige bygg, særlig skoler, har et dårlig inneklima. Selv har jeg opplevd ubehagelig luft i gammel skole som ung. Det er et viktig offentlig ansvar å sørge for godt læringsmiljø for kommende generasjoner, at Undervisningsbygg gjør dette profesjonelt og samtidig bidrar til en fornuftig energibruk. Det sier Skogen Lund som også berømmet VKE for sitt initiativ til fagutdanning.
– NHO har allerede fremmet viktigheten av dette. Jeg har lært veldig mye av dette besøket og ser nå enda tydeligere både behov og muligheter. Vi skal gjøre vårt beste for å sørge for at disse viktige samfunnsmessige behovene kan møtes med gode tiltak og at vi har en byggebransje som kan løse dette, sa Skogen Lund.