Blant medlemmene i FLOW er fire personer tidligere kåret til årets VB ambassadør eller vært styremedlemmer i VB, og vært sentrale bidragsytere i oppbyggingen av VB fra 2007, når kjeden var påtenkt og frem til september 2016. Fra venstre: Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS, Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group og FLOW Meisingset AS, Rolf Wedø, faglig leder i FLOW Best Elektro, Jan-Erik Urhaug , daglig leder i FLOW Bjørgvin VVS, og Ketil Mikalsen, styreleder i FLOW Group, og daglig leder i FLOW Bredsen VVS i Arendal.

– Flow Group bygger noe helt nytt i bransjen

- Skal være en frittstående tverrfaglig aktør:

0

– Fremtiden krever andre virkemidler enn hva tradisjonelle frivillige kjeder prioriterer å bruke sine ressurser på. De seks virksomhetene som står bak FLOW Group satser utelukkende på B2B segmentet. Der hadde ikke Varme & Bad gjennomføringskraft, og det var naturlig for oss å gå ut av kjeden.  Det sier daglig leder i Flow Group AS, Mads Meisingset til VVSforum.

– Vår utfordring i Varme & Bad var at kjeden ikke hadde et velfungerende konsept for B2B segmentet. Kjeden har i all hovedsak fokus på forbrukermarkedet, og størstedelen av markedsbudsjettene går mot dette markedet. Vi fikk liten drahjelp fra kjeden til å utvikle oss i forhold til våre satsingsområder og fokus. Det er i all hovedsak bakgrunnen for at vi valgte å skille lag, og utover det har vi et godt forhold til våre gamle kollegaer i VB, sier Meisingset.

Prosessen og sonderingene rundt nye Flow Group startet i desember 2015. Da satte Bjørgvin VVS AS, Bergen, Th. Bredesen Eftf. Rørleggerfirma AS, Arendal, VVS Fridén AS, Trondheim, Midt-Norge VVS AS, Trondheim, og Vegard Meisingset AS, Bærum seg ned for å drøfte fremtiden. Konklusjonen ble at de var enige om å tenke helt nytt, og at man ikke passet inn i et kjedekonsept med størst fokus på forbrukermarkedet. Det endte altså med at de fem rørleggervirksomhetene dannet FLOW Group sammen med Best Elektro i Trondheim.

Satser tverrfaglig
– Vi bygger nå et faglig stimulerende nettverk med kollegaer som ønsker å posisjonere seg for de store utfordringene vi møter i hverdagen og de enorme mulighetene vi står ovenfor. Markedet etterspør ett treffpunkt for rør, elektro, ventilasjon og automasjon, og det er ingen tvil om at markedet vil etterspørre mer totaltekniske entrepriser fremover. Vi ønsker derfor å være en frittstående tverrfaglig aktør som setter en ny standard i bransjen. sier styreleder i FLOW Group, og daglig leder i FLOW Bredesen VVS, Ketil Mikalsen.

Mikalsen understreker at de ikke kommer til å bygge opp noen stor sentraladministrasjon.
Skal det bygges opp en administrasjon skal det utelukkende være på salg- og markedssiden.
– Vi driver ikke butikk for privatkunden, vi driver ikke med kampanjer, og har ikke et stort kjedekontor som bruker ressurser på områder vi ikke drar effekt av. Vår administrasjon bygges lokalt hos respektive firmaer. Det er lokalt vi bygger relasjoner, og det er der man skaper trygghet for kundene gjennom vår tilstedeværelse. Slik skal vår videre oppbygging være. Men intensjon er at vi selger en samlet pakke med kompetanse og produktivitet ovenfor hele markedet. Vi skal kunne tilby felles kontrakter og rammeavtaler, som kan løses av hver enkelt virksomhet eller samlet.

Store utfordringer
Daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS mener bransjen står ovenfor mange veiskiller fremover. Han tror tradisjonelle kjeder innen rør og elektro tilhører fortiden.

– Alt rundt oss blir større, krav fra myndigheter, og ikke minst en krevende byggebransje skaper et tøffere klima for type virksomheter som oss. Det betyr at vi må bli mer profesjonelle på alle områder. Bare det med forhandlinger, kontrakter og jussen er et område vår bransje må bli betydelig bedre på, og spesielt når man opererer i prosjektmarkedet. Vi skal sette en ny standard, bygge struktur og systemer rundt dette, sier Sæther.
– Vi er sårbare når vi driver egen bedrift, og ikke minst når nye generasjoner kommer til. FLOW er med på å trygge arbeidsplassene i alle virksomhetene uansett hva som skjer, og gjør oss betydelig mer slagkraftig i anbudsprosesser osv.

Han får støtte av Jan-Erik Urhaug i FLOW Bjørgvin VVS som mener at når man går inn i en konstellasjon som dette, kan man i mye større grad utvikle konsepter som bygger robusthet, og reduserer risiko for virksomhetene som er med.
– For at vi skal bli profesjonelle på drift, systemer og ikke minst samkjøring, har vi opprettet noe som heter FLOW standard. Virksomhetene skal ha felles virksomhetsstyring med implementering av ISO 9001 kvalitetssikring, felles CRM verktøy, prosjektstyring med felles rutiner og prosesser, og effektiv produksjon med LEAN metodikk, sier Urhaug.

Men lederen av Bjørgvin VVS er også opptatt av å skape et godt fagmiljø.
– Våre medarbeidere er den viktigste ressursen. Gjennom FLOW akademiet skal alle få den nødvendige oppfølgingen som kreves, ikke minst på kompetansesiden. Vi går gjennom rutiner, for å bli best på produktivitet. I dag er det vanskelig å rekruttere nye folk, så det å beholde dyktige medarbeidere blir viktig. Skal vi få til resultater må vi kunne gi hverandre energi, og guts. Det er det FLOW Group skal bli gode på, understreker Urhaug.

Service- og rammeavtaler
Per nå består FLOW Group av fem rørleggervirksomheter og en elektrobedrift. Målet er å bli større innenfor elektro og klima i førsteomgang.
– Det er de tekniske fagene som holder liv i byggene. Ved å være tverrfaglig blir vi en mye mer interessant samarbeidspartner for entreprenører og byggherrer. Samtidig gir det oss en større mulighet til å ta hånd om ettermarkedet. Vi er bundet av tøffe garantier i en byggeprosess, ikke minst få teknikken til å spille sammen. Derfor ønsker vi i større grad  service- og rammeavtaler for å kunne levere gode og optimale anlegg over tid, sier Rolf Wedø som representerer Best Elektro, Trondheim.

Er ikke dette en ny variant av VB Agilis ?
– I utgangspunkt skulle VB Agilis være et konsept rettet mot prosjektmarkedet. Men strukturen ble feil siden VB-kjeden består av veldig mange små firmaer. Interessekonflikter oppstod med hensyn til hvilket marked man henvendte seg til. Dermed ble også tilhørligheten til denne satsingen liten. Vi som nå er en del av FLOW Group, så at VB og VB Agilis utviklet seg i feil retning. Derfor mener vi at det vi nå har gjort, er helt riktig. Fra frivillighet og uforpliktende samarbeid, til et forpliktende partnerskap med samstemte mål og strategier og gjennomføringsevne, og ikke minst rendyrking av B2B segmentet, uttaler gruppen samlet.

Det skal satses
– FLOW tar utgangspunkt i våre felles utfordringer, og som vi vet at mange av våre kollegaer innen alle tekniske fag står ovenfor over hele landet. Vi har gått gjennom RørNorges bransjeanalyse for fremtiden. Den gir noen klare signaler etter vår mening. Det er vanskelig å bli gode på både forbruker- og prosjektmarkedet, så man må ta et valg. Markedet vil etterspørre mer totaltekniske entrepriser fremover, det er det ingen tvil om, sier Meisingset.

Han understreker at bedriftene i FLOW kjenner sin lokale markeder veldig godt, og med gruppens eierstruktur, og sammensetting, vil vi sammen kunne spisse leveransekvaliteten betydelig ovenfor markedet.

Styreleder Mikalsen sier til slutt at når FLOW Group nå endelig kan sette full fart etter skilsmissen med VB, jakter gruppen flere partnere og samarbeidspartnere innenfor rør, elektro og ventilasjon rundt om i landet.