Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

BNL: Ny tolkning av sentral godkjenning utfordrer det seriøse arbeidslivet

0

DiBKs tolkning av plan- og bygningsloven fjerner kravet om at bedrifter som har faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

I følge pressemelding fra DiBK endres praksis fra 1. oktober. Det betyr blant annet at fra 1. oktober kan enkeltpersonsforetak bli godkjent for å bygge sykehus hvis vedkommende har relevant erfaring. – Det er verken samfunnet eller næringen tjent med, sier Jon Sandnes.

Når DiBK tolker loven slik, mener BNL at regelverket må endres. – Regjeringen må komme med tiltak som sikrer kvalitet i byggeprosjektene og gir bærekraftige vilkår for seriøse bedrifter med kvalifiserte ansatte, sier Sandnes.

BNL jobber nå med å få direktoratet og regjeringen til å se hva disse justeringene bør føre til i endringer i politikken. – BNL venter på DiBKs høring om kvalifikasjonskrav og forventer at den bygger opp under regjeringens fokus på viktigheten av kompetanse og eget arbeid for et seriøst arbeidsliv.

Umusikalsk
– Med en slik tolkning vil i praksis målet om at sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel være forlatt. Difi anbefaler offentlige bestillere å velge leverandører med ansatte som har fag-/ svennebrev og lærlinger. – Det er et viktig virkemiddel for å sikre kompetanse, økt kvalitet og seriøsitet, Sandnes.

BNL-lederen mener at dette er et skritt i helt feil retning. Nå må regjeringen ta grep og de ulike departementene må begynne å arbeide sammen, ellers så lykkes vi ikke i kampen for et seriøst arbeidsliv, avslutter Sandnes.