Backe Entreprenør skal modellere alle sine prosjekter i BIM i 2018

Backe Entreprenør og det norske programvare selskapet Rendra har inngått en omfattende konsernavtale – fra 2018 blir alle Backes prosjekter modellert og fulgt opp i 3D.

0

– Rendra vil bli brukt i alle faser av prosjektene, fra prosjektering til produksjon og overlevering, sier kategorisjef for BIM i Backe Entreprenør, Cato Hoel i en pressemelding.

– Etter en lengre periode med utprøving av ulike verktøy har Backe konkludert med at Rendra er det mest allsidige og brukervennlige samhandlingsverktøyet på markedet. Bruk av åpen-BIM står i sentrum i verktøyet. 3D modellene og digitale tegninger er tilgjengelig i et enkelt brukergrensesnitt tilrettelagt for håndholdte enheter ute på byggeplassen. Dette er i tråd med Backes digitaliseringsstrategi, om at verktøy skal være brukervennlig, funksjonelt samt øke produktiviteten, forteller Hoel videre.

Ole Kristian Kvarsvik fra Rendra forteller at de er veldig glade for det tette samarbeidet med Backe.
– Backe utfordrer oss og gir oss gode innspill til hvilken retning vi bør satse videre. Nå vil vi få tilbakemelding og erfaring fra endra flere prosjekter, hvilket igjen fører til at vi kan gjøre Rendra enda bedre. Derfor er tett kontakt med brukerne på byggeplassen viktig for oss.

Kvarsvik fortsetter med å fortelle hvordan Rendra er tenkt brukt for kundene
– Systemet knytter 3D modeller sammen med det innebyggede dokumenthotellet og benytter seg av BCF (BIM Collaboration Format) for kommunikasjon, noe som gjør det enkelt å tilknytte annen programvare også om det er ønskelig. Det gjør verktøyet særdeles egnet til samhandling med flere aktører.

– I Backe benytter vi Rendra til samhandling i prosjekteringsfasen, oppfølging i produksjonsfasen og ved overlevering. Slik har vi full oversikt over alle hendelsene i prosjektene våre, alt fra prosjekteringsavklaringer og feil i produksjon, sier Hoel.

– Rendra er et utmerket visualiseringsverktøy som er til stor hjelp på byggeplassen. Verktøyet gir oss rask tilgang til 3D modeller av alle fag på BIM kiosker og nettbrett. Det er særdeles nyttig å få vist fram 3D modellene våre til de som utfører arbeidet på byggeplassen. Man får en bedre forståelse av komplekse konstruksjoner enn ved bruk av kun 2D tegninger. 3D modeller av armering er et eksempel på det, og er etterspurt på våre byggeplasser.

– Foreløpig har 35 prosjekter tatt i bruk Rendra, målet er 50 innen andre halvdel av 2018. Vi ser at dette gir alle involverte i prosjektene bedre oversikt og kontroll, helt fra prosjekteringsfasen frem til det faktisk skal bygges ute på plassen. Neste steg for oss blir å koble alle våre digitale prosesser sammen slik at vi får en helhetlig digital byggeprosess fra A til Å og klarer å se sluttproduktet vi skal bygge på et mye tidligere tidspunkt. Det gir gevinster til våre samarbeidspartnere også. I tillegg til dette er vi i gange med å systematisere bruk av VR i våre anbud og tilrettelegge for AR (Mixed Reality) på våre byggeplasser som vil gi brukerne en helt ny opplevelse av sluttproduktene. Det er veldig mye spennende som skjer i bransjen vår for tiden og vi synes det er utrolig gøy å være med på utviklingen, avslutter Hoel i pressemeldingen.