Cato Hoel, Backe Entreprenør og Kristin Omholt-Jensen, Rendra.

Backe Entreprenør går for Rendras BIM løsninger på byggeplassen

Backe ønsker å benytte BIM på byggeplassen for å hente ut større gevinster fra sitt arbeid med digitalisering.

0

– Etter gode brukeropplevelser og erfaringer med bruk av Rendra fra HSV Sykehjem og andre prosjekter ønsker vi nå å legge til rette for at alle prosjekter kan ta i bruk Rendra i produksjon, sier Cato Hoel, kategorisjef BIM i Backe Entreprenør i en pressemelding.

Hoel har tidligere jobbet som arkitekt og har solid erfaring fra prosjekteringsarbeid og bruk av avanserte BIM-modeller.

Hoel ble ansatt i Backe for to år siden for å bidra til at entreprenøren tar steget inn i digitaliseringens tidsalder. Han bruker derfor mye tid på å teste ut ny teknologi og er en pådriver for innovasjon i selskapet.

– Bruk av BIM er allerede godt implementert i prosjekteringsfasen. Nå er målet å bruke BIM i hele verdikjeden. Slike endringer kan være vanskelige med mange mennesker involvert. Derfor er tilgang på en enkel og brukervennlig løsning en forutsetning for å engasjere hele organisasjonen, sier Hoel.

Daglig leder i Rendra, Kristin Omholt-Jensen, er godt fornøyd med samarbeidet med Backe Entreprenør.

– Vi har nå mange prosjekter for Backe og brukerne er veldig aktive og involverer seg i produktutviklingen. Vi jobber tett med brukerne og setter stor pris på innspill basert på erfaringer fra byggeplassen, sier hun.