Gullhaug Torg 2A vil være et kombinasjonsbygg bestående av 5000 m2 bolig, 4500 m2 kontor og 500 m2 næring. Miljøbygget forventes ferdig regulert Q4 2017 med byggestart sommer 2018 og ferdigstillelse 2020.

Avantor tar i bruk nyskapende miljøteknologi

Første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering:

0

Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Gullhaug Torg 2A er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter, og skal inneholde både boliger, kontor og næring på til sammen 10.000 m2.

Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering.

Dette er et nyskapende tverrfaglig prosjekt hvor både utbygger, arkitekt og entreprenør har blitt utfordret til å skape nye løsninger, noe som har resultert i fire ulike forskningsprosjekter.

Prosjektleder Geir Thoresen synes det er motiverende å jobbe med de dyktigste folkene i bransjen:

– Det å bli utfordret til å tenke nytt når det kommer til både arkitektur og tekniske løsninger er ekstra spennende for meg som prosjektleder, men uttrykker også ansvaret Avantor ønsker å ta når det kommer til fremtidens bygg.

I tillegg til å være et miljøbygg utenom det vanlige, så er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan – der plassen mot både Torgbygget og Akerselva vil skape en naturlig arena for dette.

Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har i den sammenheng følgende mål om:
50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.

Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)

Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for forgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport

Sykkelparkering som overgår FutureBuilts minimumskrav

Bærekraftig materialbruk

Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.

«Triple-Zero» GT2A har et mål om 0 kWh kjøpt energi til: ventilasjon, oppvarming og kjøling

Gullhaug Torg 2A vil være et kombinasjonsbygg bestående av 5000 m2 bolig, 4500 m2 kontor og 500 m2 næring. Miljøbygget forventes ferdig regulert Q4 2017 med byggestart sommer 2018 og ferdigstillelse 2020.