-Vi har veldig mye å gjøre for tiden, det regner jeg med at hele byggebransjen opplever. Er det ikke nok å gjøre nå, så er noe galt, sier administrerende direktør i Assemblin AS, Torkil Skancke Hansen.

– Assemblin skal være bransjeledende på lønnsomhet

– Lønnsomhet er grunnlag og forutsetning for vår eksistens, og god lønnsomhet gir oss handlefrihet til videre utvikling og vekst. Derfor er det gledelig å konstatere at våre kunder har vist oss tillit og gitt oss oppdrag, slik at ordrebøkene er fulle framover, sier sjefen i Assemblin AS, Torkil Skancke Hansen.

0

Han legger til at det er stor optimisme i selskapet for tiden, og at markedet er godt for våre tjenester, og vi rekrutterer nye medarbeidere kontinuerlig for å styrke oss.

Bygger stolthet
– Vårt nye navn har blitt godt mottatt, både av våre egne ansatte og våre forbindelser. Men det er innholdet i leveransene som teller, og våre medarbeideres innsats, og kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Med stort fokus på videre utvikling av medarbeiderne våre, gjennom intern og ekstern opplæring, bygger vi konsernet for framtiden. Å bygge stolthet til Assemblin innenfra, er et oppdrag alle ledere har, og vi opplever at våre medarbeidere er glad for å ha en god arbeidsgiver. Det er godt for oss å oppleve, sier Hansen.

Virksomheten i Assemblin er i dag tverrfaglig, og består av rør, elektro og automasjon. Selskapet ønsker å utvikle seg videre gjennom oppkjøp og organisk vekst. I tillegg skal de etablere en egen avdeling på ventilasjon.

– I forbindelse med fjorårets strategiarbeid besluttet vi vår nye visjon; «Best på det vi gjør». Denne visjonen er enkel, og inneholder alt som er viktig for at vi sikrer vår videre virksomhet. Ved å være best på gjennomføring, levere de beste løsningene, ha de beste medarbeiderne, være den beste arbeidsgiveren, kan vi aldri slappe av på kravene til oss selv. Det skal gi våre kunder trygghet, og våre medarbeidere stolthet, påpeker Hansen.

Strategien er klar
I strategiarbeidet som selskapet gjennomførte i tett samarbeid med de ansatte, resulterte i syv hovedmål. Disse målene skal gi retningen for arbeidet som skal utføres i alle selskapets avdelinger og staber.

Assemblin Norge sitt overordnede mål er satt til en omsetning på 1,5 milliarder, og med et resultat på mer enn 8 prosent.

– Dette er hårete mål, men vi har tro på at det vil gå, nå 18 måneder etter at strategien ble besluttet. Et viktig strategisk trekk har vært å organisere servicevirksomheten helt uavhengig av prosjektvirksomheten. Rendyrke servicesatsingen er et viktig fundament i satsingen vår, sier Hansen.

Rekruttering er en prioritert oppgave
Han forteller videre at de bruker store ressurser på å rekruttere de beste menneskene i bransjen.

– Vår hovedutfordring er å få tak i de riktige personene. Nå er det også veldig gode tider i Sverige, og mange av våre svenske medarbeidere har reist tilbake til sitt hjemland. Det betyr at vi må jobbe hardere for å få tak i gode folk. Samtidig jobber vi med utvikling av ledere og prosjektledere kontinuerlig, og satser stort intern opplæring. De som har de flinkeste menneskene vil skape de beste resultatene, poengterer Hansen.

Under Assemblins  «Kick Off» i januar 2017 var tittelen på arrangementet «Best på gjennomføring». Hansen forteller at der la de grunnlaget for kontinuerlig fokus på hvordan bedriften gjennomfører jobbene.

– Gjennom erfaringsdeling og erfaringslæring, sikrer vi oss at vi ikke skal kompromisse på å gi kundene det de kan forvente. Noe som har resultert i en nylig tilbakemelding fra en av våre største kunder, som brukte ord og begreper som; «Fungert som en drøm», «Fremragende arbeid», det gjør oss stolte.

Nå skal det være nok jobb
-Vi har veldig mye å gjøre for tiden, det regner jeg med at hele byggebransjen opplever. Er det ikke nok å gjøre nå, så er noe galt.

– Men det er viktig å ta de riktige jobbene, å kunne si nei til jobber som ikke har potensial til lønnsomhet. Dette sikrer vi gjennom å kjenne kundene godt. Klarer vi det, så oppnår vi å bli ledende på lønnsomhet, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen avslutningsvis til VVSforum.