Illustrasjon av det nye bygget til Jotun i Sandefjord.

Assemblin leverer rør for 50 millioner til Jotun

Skal levere røranlegg, sanitær og varme:

0

Assemblin Rør Prosjekt Vest har fått oppdraget med å levere røranlegg, sanitær og varme i Jotuns nye konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Oppdraget har en verdi på drøye 50 millioner kroner.

– Dette er, i alle henseende, en meget stor og viktig kontrakt som vi er svært glade for å ha sikret oss. Vi har hatt flere mindre jobber for Jotun de siste årene, men aldri noen i denne størrelsesordenen. Jotun-kontrakten er en av de aller største i Assemblins historie, sier avdelingssjef Leif Stensrud i Assemblin Rør.

14 måneder
– Kontrakten med Jotun ble signert 23. oktober. Allerede uka etter var vi i arbeid på senteret, som skal være ferdig innen utgangen av desember 2018. En prosjektperiode på bare 14 måneder på et så omfattende oppdrag stiller ekstreme krav til framdrift og prosjektgjennomføring. Men vi har forberedt oss godt og er trygge på at vi skal levere et både kvalitets- og tidsmessig godt prosjekt, sier Stensrud, som anslår at avdelingen i Drammen og Sandefjord vil ha mellom 20 og 25 mann i arbeid på anlegget i hele byggeperioden.

Behov for utvidelser
Jotun er i dag etablert på forskjellige områder lokalt i Sandefjord og Larvik. På grunn av ekspansjon er behov for utvidelser og samlokalisering stort. Det nye senteret vil få fasiliteter som informasjonssenter, auditorium, kantine og parkeringshus.

Totalt brutto utbyggingsareal utgjør omtrent 34.400 kvadratmeter, hvorav FoU-senteret utgjør ca. 24.600 kvadratmeter og parkeringsarealet ca. 5.300 kvadratmeter. Resterende areal inneholder kontorer med tilhørende fasiliteter som kantine, informasjonssenter, trimrom, resepsjon o.l.

Senteret skal totalt romme ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrt delt entreprisemodell med totalt 27 entrepriser.