Ullensaker, Kristiansand og Vestby kommune er de tre kommunene som er nominert til årets Varmepumpekommune. Kristiansand kommune har spart over 90 millioner kroner på energieffektivisering, og er nå en av tre som er nominert til årets Varmepumpekommune.

Hvilken blir Årets Varmepumpe-kommune 2017?

Den ene kommunen har spart mer enn 90 millioner på energiregningen:

0

Den ene kommunen har spart mer enn 90 millioner på energiregningen. En annen skal redusere energibruken med 36 prosent med et stort antall varmepumper og andre enøktiltak. Den tredje kommunen kombinerer varmepumpe og bioenergi i mange kommunale bygg.

Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Årets Varmepumpekommune 2017, har juryen – Enova og Norsk Varmepumpeforening – nå nominert tre kandidater:

Kristiansand kommune
Kommunen har de siste 10 årene gjort små og store enøktiltak i nesten 130 bygg, noe som har redusert energiforbruket med cirka 34 prosent. Kristiansand har investert i energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001. I dag har kommunen væske-til-vann-varmepumper i fem bygg, og luft-til-vann-varmepumper i 12 bygg, og konkrete planer om varmepumper i flere bygninger. Varmepumpe er også aktuelt i et nærvarmeanlegg utenfor sentrum. Kommunen har faset ut olje til grunnlast i alle kommunale bygninger. Kristiansand kommune har siden 2006 totalt spart over 90 millioner kroner på energiregningen ved gjennomførte enøktiltak.

Vestby kommune
Vestby kommune har installert åtte væske-til-vann varmepumper i kommunale bygg som sykehjem, idrettshaller, skoler og barnehager. Kommunen har jobbet mye med å optimalisere driften på varmepumpene, og alle varmepumpene har i dag en veldig god årsvarmefaktor. Vestby kommune har også planer om å installere varmepumpe på rådhuset og flere andre kommunale bygninger. Mange av de kommunale bygningene med varmepumpe er også tilkoblet fjernvarme med bioenergi, og har med dette en svært miljøvennlig energiforsyning.

Ullensaker kommune
Ullensaker kommune gjennomfører enøktiltak i 23 bygninger gjennom en EPC-kontrakt (Energisparekontrakt). De ønsker samtidig å oppgradere den generelle bygningsstandarden og hente inn etterslep på vedlikehold. Kommunens gjennomførte og planlagte tiltak har en tilbakebetalingstid på 6,5 år, og total energibesparelse er på cirka 37 prosent. Gjennom EPC-kontrakten investeres det totalt 22,4 millioner kroner. Dette omfatter sju luft-til-luft varmepumper, åtte luft-til-vann varmepumper og tre væske-til-vann-varmepumper. Med dagens energipriser vil Ullensaker kommune hvert år spare ca. 6 millioner når investeringen er tilbakebetalt.

Vinneren kåres på Varmepumpekonferansen 2017 neste uke.