Administrerende direktør Kenneth Johnsen i AFK eiendom FKF (til v.) og daglig leder Jonas Ask i Klima og Bygg tar hverandre i hånda etter signert rehabiliteringskontrakt. (Foto: André Strand, AFK eiendom FKF)

AFK eiendom FKF skal bedre inneklimaet på Bjertnes vgs

Bjertnes videregående skole i Nittedal skal rehabiliteres. Kostnadsrammen er 125 millioner kroner, inkl. mva., og arbeidet vil ta ett år. I mellomtiden flyttes elevene over i midlertidige lokaler.

0

– Vi er så fornøyde for dette løftet på Bjertnes, at det å leve ett år i paviljonger skal gå helt fint! Det vil innebære en del ulempe både for elever og for ansatte, men paviljongene ser flotte ut på planen, så det tror vi skal gå bra. Vi har et løsningsorientert og godt samarbeid med både Akershus fylkeskommune og eiendomsforetaket. Vi har løst alle små og store utfordringer hittil, og det kommer vi til å fortsette med, sier assisterende rektor Randi Michaelsen ved Bjertnes videregående skole i en artikkel på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Det er Klima og Bygg som er totalentreprenør i prosjektet, hvor oppdraget er delvis rehabilitering av skolen. AFK eiendom FKF har signert kontrakt med Klima og Bygg, oppstart er denne sommeren. Byggeaktiviteten kommer til å være størst om sommeren, da elever og ansatte er dratt på ferie. Når de vender tilbake i høst sier byggherre AFK eiendom FKF at det er viktig for dem at prosjektet gjennomføres sikkert, effektivt, og med minst mulig ulempe for brukerne.

Dette prosjektet er krevende og krever nært og godt samspill mellom entreprenør, byggherre og brukere, mener prosjektleder Sverre Ringstad i AFK eiendom FKF (Foto: Herman Berg, VVSforum)

Vil unngå forsinkelser
– Det er alltid utfordrende når vi skal gjennomføre byggeprosjekt på en skole som er i full drift og med begrenset plass til rådighet. Det krever samspill mellom entreprenør, byggherre og brukere. Skulle det oppstå forsinkelser på ett sted, så har den ofte en lei tendens til å forplante seg til andre steder, så vi vil gjøre alt vi kan for å unngå dette, sier prosjektleder Sverre Ringstad i AFK eiendom FKF til VVSforum.

Hvordan blir det for elevene å tilbringe tid i ett år i midlertidige lokaler?

– Riggplassen kommer dessverre til å gjøre beslag på noe av uteområdet og parkeringsplassen. Til gjengjeld vil paviljongene, som ligger rett ved hovedbygget, ha bedre inneklima og fasiliteter enn hva som er tilfellet i dagens skolebygg, så vi håper at elever og ansatte vil bære over med den midlertidige løsningen, forklarer han.

Mange forbedringer
Opprustingen har til hensikt å forbedre luftkvaliteten i skolebygningene betydelig. I tillegg til nytt ventilasjonssystem, vil en rekke energiøkonomiske tiltak bli gjennomført. Bruk av vannbåren varme og etterisolering av fasader skal etter planen redusere energibehovet.

Det ble lagt ny kledning på et tilbygg som ble oppført allerede for syv år siden, nå videreføres dette med nye fasadeplater på den gamle delen av skolen.

Mer moderne solavskjerming er ett vesentlig tiltak. Fargene hentes fra et kunstornament over inngangspartiet til skolen.

En bedre belysning og ny himling skal bidra til en mer moderne stil, mens bruk av glassvegger og bytte av dører skal gjøre inneområdet mer åpent og transparent. AFK eiendom FKF viser i en omvisning i skolelokalene hvordan gamle dører preger gangene og gjør det langt mer dystert enn nødvendig.

Utnyttelse av dagslyset er generelt et mantra for entreprenørene. Men sikkerhet er og blir det viktigste:

– Skolebygget vil bli sikret med inngjerding, og det etableres porter og portaler for å sikre at uvedkommende ikke forviller seg inn på området, forklarer prosjektleder Ringstad i AFK eiendom FKF.

FAKTABOKS:
Akershus fylkeskommune eier 270 bygg og eiendommer i fylket, fordelt på videregående skoler, folkehøyskoler og tannklinikker. AFK eiendom FKF utøver eierrollen for fylkeskommunens eiendommer og har ansvar for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter.